Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1955

Гражданство: Latvija

Место жительства: Preiļu novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Ir jāpanāk sabalansēts budžets un sadarbība starp visiem novada pagastiem un novada centru -Preiļiem.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu izglītību, lai bērni varētu iegūt kvalificētu pamatizglītību tuvāk savai dzīves vietai un primāro veselības aprūpi, t.i. ārstu prakses vietas, vēlams katrā pagastā.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Manas, kā deputāta, prioritātes pašvaldības investīcijām būs:
1) projekts: gājēju celiņš Galēnos t.i. no Galēnu autobusu pieturas (Viļāni- Preiļi) līdz Galēnu centram.
2) projekts: ceļš Galēni -Zeimuļi melns segums, garām Vidsmauižas katoļu draudze
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā LLA 1981 Inženieris-mehāniķis
Место работы Должность
Riebiņu novada dome Deputāts
ZS "Vairogs" Īpašnieks
Preiļu rajona partnerība Padomes priekšsēdētājs