Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1970

Гражданство: Latvija

Место жительства: Preiļu novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Rūpēšos, lai IKT un izglītības iespējas būtu pieejamas ne tikai Preiļos, bet visā novada teritorijā.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Mana galvenā prioritāte - lai pašvaldībā tiktu atbalstīti informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) projekti, kas uzlabotu ne tikai IKT pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem, bet pateicoties IKT tiktu uzlabota ikkatra dzīves kvalitāte.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Prioritāte būs arī pašvaldības iestāžu, īpaši izglītības iestāžu modernizācijas projekti, lai novada bērni varētu iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Daugavpils Universitāte 2002 Fizikas un matemātikas fakultātes informātikas specialitātē
Augstākā Latvijas Universitāte 1997 Izglītības darba vadītāja kvalifikācija pedagoģijas fakultātē
Augstākā Daugavpils Universitāte 1993 Profesionālais maģistra grāds matemātikā un informātikā
Место работы Должность
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija Programmēšanas skolotājs, direktores vietnieks informātikas jautājumos
Preiļu novada dome ITC vadītājs
Biedrība "Savai skolai" Biedrības valdes priekšsēdētājs
Preiļu novada dome Deputāts