Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1970

Гражданство: Latvija

Место жительства: Preiļu novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Sakārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piebraucamo ceļu infrastruktūru,un izveidot, drošus un bērniem pievilcīgus, rotaļu laukumus.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Mana prioritāte būs katrs iedzīvotājs, atbalsts ģimenēm ar bērniem, iedzīvotāju informēšana par pašvaldības darbu, līdzekļu piesaiste novada attīstībai.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Pašvaldībai savā attīstībā ir jāvirzās uz priekšu, radot jaunas darba vietas, jāsakārto lauku ceļi kā arī jāatbalsta uzņēmēji un jāsadarbojas ar sabiedriskām organizācijām.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Daugavpils Universitāte 1993 Profesionālais maģistra grāds matemātikā un fizikā
Augstākā Daugavpils Universitāte 1993 Bakalaura grāds psiholoģijā
Augstākā Rēzeknes Augstskola 2004 Sociālo zinātņu maģistrs Vadības zinātnē
Место работы Должность
Preiļu novada dome Priekšsēdētāja
Preiļu novada dome Deputāte
Preiļu novada dome Administratīvo aktu strīdu komisijas priekšsēdētājaja
Latgales plānošanas reģions LPR attīstības padomes locekle
Preiļu pagasta zemnieku saimniecība "JAUNAUDZES" Īpašniece
Biedrība "Savai skolai" Valdes locekle
Biedrība "Sabiedriskais centrs "Līči"" Valdes priekšsēdētāja
LATGALES PARTIJA Valdes locekle