Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1968

Гражданство: Latvija

Место жительства: Ogres novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Savienot ar velomaršrutu mūsu novada apdzīvotās vietas Ogri un Ikšķili ar Salaspili un Rīgu. Tas prasīs sadarbību ar kaimiņu novadiem, bet veicinās veselīgu pārvietošanos un tūrismu.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Interešu izglītību, lai jaunieši attīstītu savus talantus un gūtu plašāku redzesloku, kā arī vairāk iespēju darba dzīvē.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmu sakārtošana, jo arī tie katras apdzīvotās vietas "seja"
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas universitāte 1991 Ķīmija
Augstākā Seton Hall universitāte ASV 1994 ķīmija
Augstākā Bernes universitāte Šveicē 1999 ķīmija (Dr. phil.-nat.)
Место работы Должность
Latvijas Organiskās Sintēzes institūts Starotautiskā žurnāla "Chemistry of Heterocyclic Compounds" redakcijas vadītāja vietnieks