Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1987

Гражданство: Latvija

Место жительства: Ogres novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Vēlos, lai katrā no jaunā novada pagastiem tiktu atjaunota vai izbūvēta āra sporta infrastruktūra bērnu un jauniešu fiziskām aktivitātēm, kas veicinātu aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšanu iedzīvotāju vidū.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Es vēlos, lai pašvaldība galvenokārt atbalsta jaunas ģimenes, tām nepieciešamos pakalpojumus un infrastruktūru, kas veicinātu jaunu cilvēku atgriešanos novadā un iedzīvotāju skaita pieaugumu jaunajā novadā.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Jaunajā novadā būtu nepieciešams investēt jaunu bērnudārzu atvēršanā, lai mazinātu bērnu rindas. Pagastos nepieciešams investēt izglītības infrastruktūras energoefektivitātes pasākumos, attīstīt mājokļu pieejamību jaunajām ģimenēm un speciālistiem.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Banku Augstskola 2010 Uzņēmējdarbības vadība
Место работы Должность
OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA Madlienas pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs
PPP BIEDRĪBA "Zied zeme" Biedrs