Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1981

Гражданство: Latvija

Место жительства: Ogres novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Vēlos sakārtot un izveidot drošas peldvietas visās Ogres novada lielākajās un populārākajās ūdenskrātuvēs, izveidojot drošas peldēšanas zonu, izvietojot informatīvus materiālus un praktiskas nepieciešamības lietas cilvēku glābšanai uz ūdens.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Prioritāri vēlētos atbalstīt jauniešu, kā sabiedrības grupas darbības un viņu iniciatīvu, kā arī cilvēku ar garīgās un fiziskās veselības traucējumu integrāciju sabiedrībā un viņu dzīves kvalitātes uzlabošanu.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Manas, kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būtu kvalitatīvu un pieejamu 3x3 basketbola laukumu izveide kā Ogres pilsētā, tā arī pārējās, lielākajās topošā Ogres novada pilsētās un pagastos.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija 2005 Izglītības zinātņu bakalaura grāds sportā
Место работы Должность
Ogres novada sporta centrs Sporta attīstības darba organizators
Ogres sākumsskola Vispārizglītības skolotājs
SIA AK Events Valdes priekšsēdētājs