Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1974

Гражданство: Latvija

Место жительства: Madonas novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Organizēt materiāltehnisko skolu nodrošinājumu vienotos iepirkumos, nodrošinot skolas ar mūsdienu mācību materiāliem.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Ģimenes ar bērniem, un izglītības iestādes.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Novada skolu nodrošinājums ar moderniem mācību līdzekļiem, lauku teritoriju ceļu uzlabošana.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Rēzeknes augstskola pedagoģijas fakultāte 2004 Darbmācības un ekonomikas skolotājs ar papildspecialitāti datorgrafikā
Augstākā Rēzeknes augstskola 2010 Sociālo zinātņu maģistra grāds vadības zinātnē
Место работы Должность
Madonas pilsētas vidusskola direktora vietnieks saimnieciskajā darbā. Skolotājs
Madonas Valsts Ģimnāzija skolotājs