Самоуправлений выборы 2021

"Latvijas attīstībai", "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Artūrs Čačka 1986 SIA "Kalna Zīles"
2. Andris Dombrovskis 1965 SIA "Baltic Block"
3. Valentīns Rakstiņš 1955 Madonas novada pašvaldība
4. Lienīte Ozolniece 1974 SIA "Apotheka"
5. Ilze Brante 1976 SIA "Naudulis"
6. Andris Trečaks 1956 SIA "Madonas Siltums"
7. Reinis Braķis 1990 Ērgļu novada pašvaldība
8. Jānis Sirmais 1976 SIA "Egļukalns 2015"
9. Silvija Smeltere 1959 Jēkabpils Agrobiznesa koledža Barkavas struktūrvienība
10. Ivars Tirzmalis 1984 SIA "IMG Energy"
11. Edīte Miķelsone 1990 SIA "RAAMA ESM"
12. Aldis Bondars 1967 Valsts meža dienests
13. Elīna Štromberga 1981 SIA "Specprojekts"
14. Artūrs Vīle-Bērziņš 1966 Ļaudonas pagasta pārvalde
15. Jānis Putniņš 1962 Biedrība "Orientēšanās klubs Mežmalas"
16. Valdis Madernieks 1987 Biedrība "Signals EM Trophy"
17. Dace Meldere 1970 SIA "Goba - Farm"
18. Agris Kaščjuks 1985 SIA "Kraftpro"
19. Andis Akmentiņš 1991 SIA "Baltic Block"
20. Monta Zepa 1987 SIA "Madonas namsaimnieks"
21. Sergejs Falejs 1972 SIA "Ziemeļu nafta"
22. Irēna Lecīte 1968 Cesvaines pirmsskola "Brīnumzeme"
Программа партии
Latvija nav tikai Rīga!
Administratīvi teritoriālā reforma iezīmē jauna attīstības posma iespējas novados. Mūsu komandu veido pieredzējuši profesionāļi, kuri, gudri strādājot Madonas novadā, izmantos reformas radītās iespējas, lai veidotu pamatu jaunu investīciju piesaistei un darbavietu radīšanai, panākot konkurētspējīga atalgojuma iespējas. Strādāsim, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus visā novada teritorijā.
Apvienojoties četriem pašpietiekamiem novadiem, jaunais Madonas novads kļūs par vienu no teritoriāli lielākajiem Latvijā. Partijas “Izaugsme” un “Latvijas attīstībai” iestāsies par to, lai līdzšinējie novadu centri jaunajā novadā izveidojas par četriem attīstības centriem, saglabājot to kultūrvēsturiskās robežas un iedzīvotāju identitāti, savukārt saimnieciski robežām jaunā Madonas novada iekšienē turpmāk nozīme zudīs, jo katram iedzīvotājam būs pieejami vienlīdz kvalitatīvi pašvaldības pakalpojumi neatkarīgi no dzīvesvietas atrašanās.
Pārvalde:
• vienlīdz augstas kvalitātes pašvaldības pakalpojumi visā novadā;
• vienas pieturas aģentūras attīstības centros;
• budžeta investīcijas visā teritorijā;
• sabalansēts, uz ilgtermiņa attīstību vērsts budžets;
• privātām investīcijām pievilcīga vide;
• pilnīga izmaksu uzskaite pašvaldības uzņēmumu pakalpojumiem;
• mērķtiecīga komunikācija ar sabiedriskajām organizācijām;
• iedzīvotāju iesaiste pašvaldības īstenotajos pasākumos.
Tautsaimniecība:
• Biznesa inkubatora un citu atbalsta mehānismu pieejamība maziem un vidējiem uzņēmumiem;
• ielu un ceļu rekonstrukcijas darbu apjoma kāpināšana attīstības centros;
• kooperācijas iespēju veicināšana lauksaimniekiem;
• ES finansējuma piesaiste infrastruktūras projektiem visā teritorijā.
Dzīvokļu un komunālā saimniecība:
• daudzdzīvokļu ēku siltināšanas kredītu galvošana ekonomiski pamatotiem projektiem visā teritorijā;
• kvalitatīvi komunālie pakalpojumi visā teritorijā;
• centralizētas kanalizācijas sistēmas ciematos;
• pašvaldības dzīvojamā fonda inventarizācija un atjaunošana.
Izglītība un jauniešu darbs:
• interešu izglītības pieejamība visā teritorijā;
• pašvaldības līdzfinansējums bērnu nometnēm,
• Jaunsardzes darbības veicināšana un jaunatnes patriotiskā audzināšana;
• brīvpusdienu finansēšana visās izglītības iestādēs;
• vietējo ražotāju produkcijas iegādes veicināšana izglītības iestādēm;
• veselīga dzīvesveida un fizisko aktivitāšu popularizēšana.
Kultūra:
• kultūrvēsturiskās identitātes saglabāšana novadā;
• bibliotēku, kultūras namu, muzeju, pašdarbības kolektīvu un dziesmu svētku tradīciju saglabāšana;
• finansējums nevalstisko organizāciju iniciatīvām kultūras jomā;
• esošās kultūras infrastruktūras uzturēšana pagastos;
• Madonas pilsētas estrādes atjaunošana.
Sports:
• novada sportistu dalības līdzfinansēšana valsts un starptautiskās sacensībās;
• esošās sporta infrastruktūras uzturēšana attīstības centros un pagastos;
• peldbaseina projekta virzības veicināšana;
• āra tenisa laukuma seguma atjaunošana Madonā;
• Mākslīgā seguma hokeja laukuma izveide.
Sociālā sfēra:
• informācija par sociālajiem pakalpojumiem visiem, kam tiesības tos saņemt;
• vienota pabalstu sistēma visā novadā;
• sociālais atbalsts personām ar invaliditāti;
• kompleksa sociālā atbalsta plāna izstrāde ģimenēm ar bērniem;
• finansējuma dubultošana pensionāru organizācijām, politiski represētām personām, Černobiļas seku likvidēšanas un barikāžu dalībniekiem.
Veselība:
• telpu un transporta nodrošināšana visām ģimenes ārstu praksēm;
• jaunu speciālistu piesaiste novada medicīnas iestādēm, nodrošinot ar dzīvojamo platību;
• ģimenes ārstu līdzfinansēšana profilaktisko pasākumu īstenošanai;
• bezmaksas zobārstniecība bērniem;
• bezmaksas rehabilitācija bērniem pēc traumām, operācijām;
• veselības veicināšanas aktivitāšu plāna izstrāde un ieviešana.
Vide un tūrisms:
• zīmola “Mana Madona – no Gaiziņa līdz Lubānam” mārketinga aktivitātes;
• inovatīvu tūrisma ideju atbalstīšana;
• dalība tūrisma izstādēs.