Самоуправлений выборы 2021

Jaunā konservatīvā partija

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Vita Robalte 1971 SIA "GLG Būve"
2. Mārtiņš Kalnājs 1972 bezdarbnieks
3. Sandra Maksimova 1963 Izdienas pensionārs
4. Inga Bite 1967 Biedrības “Alternatīvā Attīstība”
5. Aivars Zariņš 1973 SIA AZ Translations
6. Imants Spridzāns 1974 Madonas pilsētas kultūras nams
7. Sandis Kalniņš 1993 Madonas novada pašvaldība
8. Armands Cirsis 1964 Pašnodarbinātais
9. Juris Silups 1961 SIA ANODAM
10. Rihards Erelis 1988 SIA ‘’Cesvaines siltums’’
11. Sandra Spaile 1960 Saimnieciskās darbības veicēja
12. Kārlis Edvards Bandenieks 1958 SIA “Zaļā Māja Cesvainē”
13. Ilona Zeltiņa 1974 SIA Herbtaste
14. Andris Blāķis 1979 Vestienas putnis SIA
15. Klinta Ieleja 1990 Ērgļu vidusskola
16. Ija Malkause 1967 Madonas novada pašvaldības SIA Madonas slimnīca
17. Edmunds Malta 1988 Zemnieku saimniecība "Auziņas"
18. Kaiva Veita 1968 Madonas novada bibliotēka
19. Gintis Birziņš 1968 Vidzemes rajona tiesa
Программа партии
Madonas, Ērgļu, Cesvaines un Lubānas novada iedzīvotāji, novadnieki!
Jaunās konservatīvās partijas Madonas nodaļa ir jauns pašvaldību vēlēšanu piedāvājums Madonas novada vēlētājiem, bet JKP paveiktais 13. Saeimā, valdībā, un Rīgas domē ir nozīmīgs devums Latvijas tautai un valstij.

Izvēlies JKP vērtības – latviska nācija, demokrātija un tiesiskums, ģimene un labklājība!
Mūsu mērķis ir stabila jaunā novada izaugsme, tāpēc saglabāsim esošos efektivitāti pierādījušos pašvaldības pakalpojumus un sociālos projektus, īstenosim jēgpilnus investīciju projektus visu apvienoto novadu teritorijās, piedāvājot šādus jaunus risinājumus:
Ģimenēm!
- Palielināsim bērna piedzimšanas pabalstu – 1000 EUR;
- Nodrošināsim apmaksātu ēdināšanu bērniem Madonas novada izglītības iestādēs;
- Stiprināsim atbalstu daudzbērnu ģimenēm un audžuģimenēm, bērniem – invalīdiem;
- Nodrošināsim līdzfinansējumu skolēnu tiešsaistes mācību aprīkojumam;
- Veicināsim atbalstu skolēniem par izciliem sasniegumiem mācībās, zināšanu olimpiādēs, sportā, mūzikā un mākslās;
- Palielināsim līdzfinansējumu bērnu un jauniešu vasaras nometnēm un skolēnu darba vietām;
- Sekmēsim atbalstu jauniešu organizācijām un to iniciatīvām brīvā laika pavadīšanai.
Attīstībai un izaugsmei!
- Īstenosim godīgu konkurenci pašvaldības izsludinātajos iepirkumos;
- Attīstīsim kvalitatīva interneta pieejamību visā novadā, vienotas IT sistēmas izveidi ātrākai pakalpojumu saņemšanai;
- Veicināsim efektīvu un caurskatāmu administratīvo pārvaldi;
- Sekmēsim NĪ nodokļa atbilstību iedzīvotāju maksātspējai;
- Atbalstīsim iedzīvotājiem un uzņēmumiem svarīgus transporta un sakaru risinājumus novadā:
- Elektroauto uzlādes punktu attīstību;
- Atjaunotus un jaunus zemes un asfalta ceļu segumus;
- Ātrāku vilcienu Rīga-Madona-Rīga, kas kursēs ik dienu;
- Atbalstīsim mazās aviācijas infrastruktūras izveidi;
- Velo infrastruktūras attīstību;

- Piesaistīsim Eiropas fondu līdzekļus jaunveidotā novada līdzsvarotai attīstībai;
- Veicināsim mazo un vidējo uzņēmējdarbību, tostarp lauku tūrisma attīstību un mārketingu;
- Veicināsim Gaiziņkalna virsotnes dāvinājuma saņemšanu valsts īpašumā, attīstot to par nacionāla līmeņa tūrisma objektu.
Kopienai!
- Palielināsim pašvaldības dzīvojamo fondu (atbalstīsim jaunos speciālistus). Uzlabosim publiskās ārtelpas pieejamību un labiekārtojumu, arī daudzdzīvokļu ēku iekšpagalmos;
- 50% apmērā līdzfinansēsim privātu objektu pieslēgšanu siltumapgādei, ūdensapgādei un kanalizācijai, optiskā interneta tīklam;
- Iesaistīsim ciematu, pagastu un mazpilsētu iedzīvotāju apvienību pārstāvjus pašvaldības darbā, lai stiprinātu iedzīvotāju kopienas un respektētu viņu intereses.
Pilnvērtīgai dzīves videi – aprūpei, sportam un kultūrai!
- Nodrošināsim kvalitatīvu un daudzpusīgu izglītības pieejamību, pilnveidojot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiālo bāzi;
- Attīstīsim “Smeceres silu” kā daudzfunkcionālu, Eiropas līmeņa sporta centru;
- Īstenosim peldbaseina būvniecību Madonā ar SPA un atrakcijām bērniem;
- Atbalstīsim daudzpusīgu un mūsdienīgu slimnīcu Madonā, veicinot medicīnas personāla klātbūtni pagastos;
- Organizēsim vienotu kārtību senioru un bērnu nokļūšanai ārstniecības aprūpes iestādēs;
- Nodrošināsim cilvēkcienīgu sociālo integrāciju senioriem, sociāli mazaizsargātām personām, ģimenēm ar bērniem;
- Veicināsim mūsdienīgas kultūrvides attīstību, kultūrvēstures mantojuma saglabāšanu, attīstību un popularizēšanu, tostarp palielinot kultūras namu vadītāju un bibliotekāru atalgojumu;
- Veicināsim dabas vērtību saglabāšanu, ūdenstilpju kvalitātes monitoringu, stāvokļa uzlabošanu, atkritumu šķirošanas sistēmas sakārtošanu;
- Paplašināsim uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību Cesvaines pilī un tās kompleksā;
- Attīstīsim pagastu bibliotēku funkcijas, tostarp nodrošinot klientu apkalpošanas centru pakalpojumus, tālmācības un tūrisma informācijas uzziņas nodrošināšanai;
- Palielināsim pašvaldības finansējumu mūsdienīgam kultūras piedāvājumam, tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanai un amatiermākslas attīstībai.