Самоуправлений выборы 2021

VIDZEMES PARTIJA

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Andris Garklāvs 1957 SIA Limbažu ceļi
2. Jānis Bakmanis 1957 Nodibinājums sporta centrs "Staicele"
3. Kārlis Broms 1995 VUGD
4. Sandra Brikmane 1954 Limbažu pensionāru biedrība
5. Dina Avotiņa 1974 zs Silvas
6. Dāvis Skrastiņš 1987 SIA Limbažu ceļi
7. Andrejs Babrāns 1982 SIA Dakstiņa Jumti
8. Kārlis Sārs 1959 zs Irnumi2
9. Imants Ķīkulis 1950 SIA Impar
10. Sandis Cīrulis 1977 SIA Green&White
11. Artūrs Vinters 1958 zs Kalēji
12. Vita Valdmane 1966 Salacgrīvas mākslas skola
13. Vladimirs Berķis 1957 pensionārs
14. Kaspars Kreišmanis 1967 SIA Mega sargs
15. Ainārs Zeidmanis 1976 SIA AZ Mežs
16. Arvīds Zemiķis 1945 SIA Vidrižu atvari
17. Normunds Šķepasts 1966 zs Buķi
18. Andis Zaļaiskalns 1961 SIA Limbažu ceļi
Программа партии
Vidzemes Partijas programma Limbažu novadā 2021.gads
Esam. Daram. Gūstam. Mūsu vērtība - cilvēku savstarpējās attiecības
Ģimene – valsts pamats, vienotājs un spēka avots. Bērni ir mūsu nākotne
Uzņēmējdarbība – novada turpmākās ilgtspējīgas attīstības un turības pamats
Vide – droša, sakārtota, veselīga, interesanta, uz radošu aktivitāti stimulējoša dzīves, darba un atpūtas vieta visu vecumu un interešu iedzīvotājiem un uzņēmējdarbībai
Partijas mērķis
Vidzemes partija iestājas par līdzsvarotu Limbažu novada attīstību, dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, kvalitatīvas dzīves vides veidošanu. Izstrādāt ilgtermiņa plānu katrai apdzīvotai vietai, balstoties uz valsts reģionālās politikas nostādnēm
Darbības pamatprincips
Darbosimies profesionāli un racionāli, lietojot novada budžeta un piesaistīto fondu līdzekļus

Ģimene
Turpināt talantīgo bērnu un jauniešu atbalstu ar stipendijām
Nodrošināt novada skolēniem bezmaksas pusdienas
Paplašināt pilnveides iespējas bērniem un jauniešiem dažādās interešu izglītības jomās
Atbalstam bērna piedzimšanas pabalsta palielināšanu ģimenei
Jauno ģimeņu un speciālistu piesaiste Limbažu novadam veicinot īres namu būvniecību

Uzņēmējdarbība
Turpināsim attīstīt Skultes industriālo zonu, nākotnē veidojot īpašu ekonomisko zonu ražošanai un loģistikas centram autoceļu, dzelzceļa un jūrasceļu (Skulte, Salacgrīva) satiksmes mezglos
Atbalstam zemnieku iniciatīvas lauksaimnieciskajai ražošanai, dzīvesveidam un iespēju novada zemniekiem piegādāt savu produkciju pašvaldības iestādēm
Veicināsim novada iedzīvotāju iniciatīvas uzņēmējdarbības uzsākšanai
investoru piesaisti novadam sakārtojot infrastruktūru
jaunu biznesa ideju un Limbažu novadam raksturīgu akcentu rašanos
mājražotāju un lauksaimniecības preču tirdziņu attīstību
Infrastruktūra
Veikt energoefektivitātes uzlabošanu pašvaldības ēkām, atbalstīt daudzdzīvokļu māju būvniecības dokumentu izstrādi no pašvaldības atbalsta programmas līdzekļiem
Ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecības sakārtošana novadā. Saimnieciskās un lietusūdens kanalizāciju sistēmu nodalīšana atbilstoši vides prasībām
Plānveidīga ietvju, ielu, apgaismojuma (Liepupes ciems- Jelgavkrasti, Skulte- Mandegas uc), Limbažu vēsturiskā centra un grants ceļu sakārtošana novadā, arī ar dubulto virsmas apstrādi
Uzlabot vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, vecākiem ar maziem bērniem uc.
Ierīkot katrā pagastā elektroauto un velo uzlādes punktu ar Wi-Fi pieeju
Pabeigt iesāktos infrastruktūras būvobjektus

Vide un tūrisms
Muzeju un kultūrvēsturisko objektu sakārtošana un popularizēšana
Pludmaļu labiekārtošana, ūdeņu gudra apsaimniekošana atpūtai un rekreācijai
Atbalsts tūrismam, sekmējot izglītošanu, pieredzes apmaiņu, reklamēšanu veidojot konkurētspējīgu Vidzemes piekrastes un Salacas tūrisma produktu, attīstot tūrisma, ūdens un velo maršrutus
Prioritāte atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai pretstatā fosilajām
Pašvaldības pārvalde - atbildīga, racionāla, lietišķa, saimnieciska un profesionāla pārvalde ar kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību visā novadā
Izglītība, kultūra un sports – novada izglītības, sporta un kultūras iestāžu modernizācija un attīstība visā novadā
Bērnu un jauniešu iesaiste vides aizsardzības apmācībā

Izglītība
Pamatizglītības iestādes iespējami tuvāk dzīves vietai
Atbalstīsim Limbažu Valsts ģimnāzijas tālāku pilnveidošanu
Vidējās un vidējās profesionālās izglītības iestādes novadā un to sadarbību ar novada uzņēmējiem par prakses vietām un nodarbinātību nākotnē

Kultūra
Paplašināt bibliotēku darbību, veidojot kā vienas pieturas pakalpojuma centrus
Atbalstīsim pašdarbības kolektīvus un to dalību Dziesmu un deju svētkos

Sports
Atbalstīsim veselīgu dzīves veidu, atjaunojot sporta laukumus pagastos un to brīvu pieejamību
Izbūvēt Limbažu Stadionā skatītāju tribīnes un tenisa laukumu
Nodrošināt skolēniem bezmaksas peldēšanas apmācību

Sabiedriskā drošība
Pašvaldības policijas darba nodrošināšana novada teritorijā visu diennakti
Plānveidīga videonovērošanas zonu paplašināšana Limbažu novadā

Veselības aprūpe un sociālā palīdzība
Palielināsim vienreizēju pašvaldības pabalstu senioriem nozīmīgās dzīves jubilejās vismaz 50 Eiro apmērā
Atbalstīsim cilvēkus ar īpašām vajadzībām
Uzlabosim novada senioru mītnes kā arī jauniešu iesaisti sadarbībā ar senioriem
Turpināsim atbalstīt doktorātus

Sabiedrības līdzdalība
Turpināt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām
Turpināt atbalstu projektu konkursiem NVO un iedzīvotāju grupām
Atbalstīsim tradicionālo konfesiju draudžu iniciatīvas