Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1961

Гражданство: Latvija

Место жительства: Limbažu novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Veidot dažādas konsultatīvās padomes, kas kopā ar pagastu pārvaldēm varētu ieteikt domei primāri risināmos jautājumus un novada līdzekļu sadali.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
1. Visa veida infrastruktūras sakārtošana visā jaunā novada teritorijā, lai varētu veidoties jauni uzņēmumi un līdz ar to darba vietas.
2. Veicināt NVO darbību, iedalot līdzekļus dažādu projektu līdzfinansēšanai.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Novada vecpilsētu sakārtošana, lai novada iedzīvotājiem, viņu viesiem un ekskursantiem būtu patīkama uzturēšanās.
Veicināt bioloģiskās lauksaimniecības attīstību, ieviešot NĪN atvieglojumus visā jaunā novada teritorijā.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Vidējā Zvejniekciema vidusskola 1979 Vispārējā vidējā izglītība
Место работы Должность
zemnieku saimniecība "Vīganti" Īpašniece
Biedrības "Radošā apvienība "Vāgūzis"" Valdes locekle
Salacgrīvas novada dome Deputāte