Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1969

Гражданство: Latvija

Место жительства: Limbažu novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Mainīt pašvaldības budžeta sadales kārtību, nosakot, ka daļa novada budžeta līdzekļu, pēc vienāda principa, nonāk katra pagasta rīcībā. Par to sadalījumu lemj Iedzīvotāju padomes sadarbībā ar pagastu pārvaldēm. Tie nav ikdienas uzturēšanas izdevumi.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Manas prioritātes ir:
1. izglītība, no pirmsskolas līdz vidējās izglītības ieguvei un pieaugušo izglītības iespējas novadā;
2. ģimenes ar bērniem,t.sk., daudzbērnu un sociāli maznodrošinātās ģimenes;
3. funkciju deleģēšana biedrībām un nodibinājumiem
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Maksimāli novada attīstības projektu realizācijai piesaistīt ES finanšu piedāvājumu. Iestāšos par uzņēmējdarbības uzsākšanas, ēku fasāžu un jumtu renovācijas, NVO atbalsta programmu turpināšanu.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Daugavpils Universitāte 2006 Maģistra profesionālais grāds valsts pārvaldē, Sabiedrības un iestāžu vadība
Augstākā Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola 1995 Augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība, skolotāja kvalifikācija
Место работы Должность
Limbažu novada pašvaldība Deputāts
Limbažu vidusskola Direktors