Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1969

Гражданство: Latvija

Место жительства: Limbažu novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Maksimāla ES un citu fondu finasējums piesaiste pašvaldībasattīstībai, atbrīvojot budžeta līdzekļus sabiedrības pamatvajadzību nodrošināšanai. Samazināt novada kredītsaistības.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Biedrības (NVO) un Nozaru konsultatīvās padomes
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Rail Baltica koridora integrācija visā novada teritorijā, Limbažu vēsturiskā centra revitalizācija.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Rīgas Tehniskā universitāte 1994 Arhitektūra
Место работы Должность
Salacgrīvas novada dome domes priekšsēdētājs
Salacgrīvas ostas pārvalde ostas valdes priekšsēdētājs
Latvijas Pašvaldību savienība domes loceklis, valdes loceklis
Zemkopības ministrijas Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu ilgtspējīgas izmantošanas konsultatīvā padome padomes priekšsēdētājs
Latvijas Piekrastes Pašvaldību Apvienība valdes priekšsēdētājs
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" valdes loceklis
Finanšu ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas perioda Uzraudzības komiteja komitejas loceklis
Eiropas Zivsaimniecības Fonda Uzraudzības komiteja komitejas loceklis
Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības konsultatīvā padome padomes loceklis
Salacgrīvas Jauniešu biznesa plānu konkursa projektu komisija komisijas priekšsēdētājs
Ainažu Brīvprātībo Ugunsdzēsēju biedrība biedrības biedrs
"Kuivižu Jahtklubs" dibinātājs