Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "KPV LV"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Agnese Zagorska 1984 Limbažu novada pašvaldības policija
2. Vitālijs Neretins 1983 SIA Klasmann-Deilmann Latvia
3. Ingus Štelcs 1982 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
4. Ainārs Liniņš 1972 SIA "Lādes piens"
5. Dace Lāce 1974 Limbažu novada speciālā pamatskola
6. Olita Landsmane 1966 Latvijas Republikas Saeima
7. Vilnis Cinis 1975 Valsts policija VRP Limbažu iecirknis
8. Viola Ķikute 1979 SIA "E-Būvvadība"
9. Sandija Eglīte 1997 Biedrība "Marko Polo kauss"
10. Līga Birzgale 1986 Biedrība "Marko Polo kauss"
11. Sanita Martinsone 1996 SIA “Lauču akmens”
12. Monta Brīdiņa 1985 SIA Madara 93
13. Guntis Puriņš 2000 A/S "Sadales tīkls"
14. Vita Štelce 1989 VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
15. Edgars Zlidņevs 1980 SIA "LACSED"
16. Kristaps Lecis 1995 SIA Paparžkalni
Программа партии
Politiskās partijas KPV LV Limbažu novada domes deputātu kandidātu
vēlēšanu programma
Par cilvēcīgu Latviju
Limbažu novads apvieno unikālas un neatkārtojamas apdzīvotās vietas. Katra no tām sevi ierakstījusi vēstures grāmatās ar dažādiem notikumiem. Tā visa pamatā ir cilvēks, kas veido gan vidi, gan notikumus ap sevi. Sirdī ikviens no mums, neskatoties uz to, kur dzīve katru aiznesusi, ir savas dzimtenes patriots.
Mēs, politiskās partijas KPV LV Limbažu novada domes deputātu kandidāti, apliecinām, ka pašvaldības līdzekļi tiks izlietoti tikai un vienīgi kopējās labklājības celšanai, lai vairotu iedzīvotāju skaitu novadā, izveidotu to par iemīļotu vietu, kur dzīvot, justies droši, strādāt, nodarboties ar uzņēmējdarbību, veidot ģimeni un audzināt bērnus!
Pašvaldības nekustāmie īpašumi tiks apsaimniekoti tā, kā pienāktos rūpīgam īpašniekam. Domes lēmumus pieņemsim ar skatu nākotnē un atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām. Apzinoties atbildību pret ikvienu Limbažu novada iedzīvotāju, mēs apsolām paveikt sekojošo:
Pārvaldē:
1. izveidosim efektīvu, iedzīvotājiem pieejamu novada pārvaldi;
2. izstrādāsim novada attīstības plānu;
3. atbalstīsim domes speciālistu un darbinieku apmācības, zināšanu pilnveidošanu un kvalifikācijas celšanu;
4. iesaistīsim nevalstiskās organizācijas, novada iedzīvotājus un jauniešu organizācijas domes lēmumu pieņemšanā;
5. novadā izveidosim vienotu Klientu apkalpošanas centru, paredzot tā pieejamību ikvienā apdzīvotā vietā. Ieviesīsim vienu telefona numuru saziņai ar pašvaldību.
Izglītībā, kultūrā un sportā:
1. nodrošināsim novada iedzīvotājiem jaunas un mūsdienīgas izglītības iestāžu telpas, labiekārtosim rotaļu un sporta laukumus;
2. atbalstīsim visu izglītības iestāžu modernizāciju. Veicināsim mūsdienīgu izglītības metožu ieviešanu un jaunu speciālistu piesaisti novada izglītības iestādēm;
3. izstrādāsim plānu kultūras attīstībai novadā, ņemot vērā katras vietas unikālo vēsturi un mantojumu;
4. sniegsim atbalstu gan esošajiem, gan topošajiem komandu un individuālajiem sporta veidiem. Veicināsim sporta infrastruktūras uzlabošanu novadā.
Uzņēmējdarbībā:
1. lai piesaistītu vietējo kapitālu, stiprināsim kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību “Metsepole”, aktīvi piesaistot biedrus un sniedzot finansiālo atbalstu dažādām iedzīvotāju grupām un nevalstiskajām organizācijām;
2. sagatavosim novadā pieejamo attīstības iespēju, infrastruktūras un resursu datu bāzi, kura būs viegli pieejama jebkuram interesentam;
3. atbalstīsim ikviena novada uzņēmēja ilgtspējīgu iniciatīvu un rūpēsimies par uzņēmējiem pievilcīgas vides un infrastruktūras izveidošanu;
4. organizēsim kursus un seminārus, lai novadā esošie un topošie uzņēmēji spētu piedāvāt savus produktus/pakalpojumus atbilstoši mūsdienu standartiem un tirgus prasībām.
Tūrismā:
1. izveidosim tūristu prasībām atbilstošu naktsmāju un atpūtas vietu tīklu;
2. izveidosim interaktīvu naktsmāju, apskates objektu un atpūtas vietu karti interneta vidē;
3. nodrošināsim tūrisma objektu apsaimniekošanu un labiekārtošanu.
Sociālā aizsardzībā, veselības veicināšanā:
1. izveidosim vienotu sociālo dienestu, paredzot klientu pieņemšanas punktus katrā apdzīvotā vietā novadā;
2. veicināsim dažādu sociālo pakalpojumu izveidi novadā;
3. atbalstīsim iedzīvotāju iniciatīvas dažādu aktivitāšu organizēšanā veselīga dzīvesveida veicināšanai.
Drošībā:
1. izveidosim vienotu pašvaldības policiju, aptverot visu novada teritoriju;
2. veicināsim visu sabiedrisko vietu aprīkošanu ar videonovērošanas kamerām;
3. atbalstīsim brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustības attīstību.
Komunālajā saimniecībā:
1. uzlabosim pašvaldības dzīvojamā fonda tehnisko stāvokli;
2. veicināsim komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu visā novadā;
3. veicināsim tranzītielu, tiltu, pašvaldības ielu un ceļu atjaunošanu.
Mēs, politiskās partijas KPV LV Limbažu novada domes deputātu kandidāti, apsolām rūpēties par Limbažu novada vienmērīgu attīstību, par sabiedrības līdzekļu caurspīdīgu un saimniecisku izlietošanu.
Mēs uzskatām, ka vienlīdz nozīmīgs ir ikviens novada iedzīvotājs!