Самоуправлений выборы 2021

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Uldis Lipskis 1969 VSIA Liepājas simfoniskais orķestris
2. Ilgvars Skrīvers 1967 Finanšu un uzņēmējdarbības uzsākšanas konsultants
3. Artūrs Butāns 1992 SIA Kurzemes Biznesa Inkubators
4. Normunds Dzintars 1971 Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
5. Edgars Lāma 1958 Liepājas Universitāte
6. Armands Misus 1966 Bērnu un jauniešu basketbola skola "Rīga"
7. Ina Sila 1966 Nacionālā apvienība Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK
8. Ārijs Orlovskis 1961 Biznesa Augstskola Turība
9. Leons Leščinskis 1964 SIA Liepājas teātris
10. Daumants Vidiņš 1987 SIA Kurzemes Vārds
11. Juris Leimants 1974 Valsts Darba inspekcija
12. Iveta Ļesina 1958 Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka
13. Elīna Sausiņa 1988 Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
14. Mārcis Veits 1998 SIA Zero Pauna
15. Elīna Kadaka 1984 SIA Marence
16. Jūlija Abdulajeva 1974 VSIA Liepājas simfoniskais orķestris
17. Aivars Brālis 1939 Liepājas pilsētas dome
18. Diāna Grīnberga 1971 SIA DTE
Программа партии
Liepāja – ģimenēm, izaugsmei un izcilībai.

ĢIMENĒM UN BĒRNIEM
1. Izveidosim Ģimenes lietu komisiju, lai regulāri risinātu ģimeņu atbalsta jautājumus.
2. Palielināsim bērnu piedzimšanas pabalstu līdz 300 EUR.
3. Piešķirsim 90% NĪN atlaides daudzbērnu ģimenēm, 1991. gada barikāžu dalībniekiem, politiski represētajiem un invalīdiem.
4. Atvērsim jaunus bērnudārzus, lai mazinātu 700 bērnu rindu, kā arī palielināsim pašvaldības līdzfinansējumu privātajiem bērnudārziem un auklēm.
5. Veicināsim bērnu zobārstniecības pakalpojuma pieejamību.
6. Stiprināsim tradicionālas ģimenes vērtības, atbalstot Mātes un Tēva dienu pasākumus, kā arī veidojot ģimenes vērtību konkursus skolēniem.

PĀRVALDĪBAI UN BUDŽETA IEŅĒMUMIEM
1. Celsim NĪN likmi Liepājā nedeklarēto personu īpašumiem, veicinot budžeta ieņēmumus un liepājniekiem izdevīgas pozīcijas mājokļu tirgū.
2. Veicināsim nedeklarēto personu deklarēšanos Liepājā, lai palielinātu IIN ieņēmumus budžetā.
3. Pārskatīsim pašvaldības izdevumus.
4. Sadarbosimies ar ministrijām, lai veicinātu infrastruktūras projektu īstenošanu.
5. Veidosim efektīvu pašvaldības un NVO sadarbības padomi.
6. Stimulēsim Liepājas apkaimju biedrību veidošanos.

PILSĒTVIDEI UN INFRASTRUKTŪRAI
1. Veicināsim grantēto ielu asfaltēšanu Ezermalas, Zaļās birzs un Velnciema apkaimēs, kā arī ietvju labiekārtošanu Jaunliepājā.
2. Turpināsim Zirgu salas labiekārtošanu, kā arī attīstīsim tūrisma objektus pie Atteku salas un Liepājas ezera.
3. Stiprināsim zaļu vidi un veicināsim jaunu koku stādīšanu.
4. Veicināsim pasažieru vilciena Liepāja-Rīga-Liepāja kursēšanas biežumu.
5. Veicināsim dzīvojamā fonda fasāžu un kāpņu telpu sakārtošanu, veidojot līdzfinansējuma konkursus.

UZŅĒMĒJDARBĪBAI UN DARBAVIETĀM
1. Veicināsim mājražotājiem un mazajiem uzņēmējiem labvēlīgu vidi.
2. Atbalstīsim LSEZ jaunu darbavietu radīšanu un darbaspēka piesaisti.
3. Atjaunosim vietējo uzņēmumu izstādi “Ražots Liepājā”.
4. Izveidosim koordinācijas platformu, kas veicinās reemigrāciju un speciālistu piesaisti.
5. Stiprināsim sadarbību ar studentiem un biznesa inkubatoriem, lai veicinātu jaunuzņēmumu un inovāciju rašanos.

MĀKSLAI, KULTŪRAI UN ARHITEKTŪRAI
1. Nodrošināsim stabilu un paredzamu finansiālu atbalstu Liepājas teātrim.
2. Izveidosim profesionālu pašvaldības kamerkori, lai attīstītu koru “Intis” un “Laiks” milzīgo potenciālu.
3. Atjaunosim Liepājas Latviešu operas tradīcijas, ņemot vērā tās simtgadi un koncertzāles “Lielais dzintars” sniegtās tehniskās iespējas.
4. Pārveidosim Muitas namu par daudzfunkcionālu bibliotēku un mākslinieku darbnīcām.
5. Veicināsim kultūras un sakrālā mantojuma saglabāšanu, tostarp Līvas un Veco kapu labiekārtošanu.
6. Atbalstīsim Latvijas valsts dibinātāja Miķeļa Valtera pieminekļa izveidi.
7. Stiprināsim sadarbību ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, lai apturētu Berči mantojuma un citu kultūrvēsturisku ēku bojāeju.

IZGLĪTĪBAI UN IZCILĪBAI
1. Pilnveidosim Liepājas Universitātes “Skatuves mākslas” virzienu, lai nodrošinātu jaunos speciālistus Liepājas teātrim, Liepājas Simfoniskajam orķestrim un koncertzālei “Lielais dzintars”.
2. Veicināsim vieslektoru piesaisti, veidojot pašvaldības piemaksu sistēmu.
3. Iestāsimies par univesitātes statusa saglabāšanu Liepājas Universitātei un atbalstīsim mācību kvalitātes celšanas un studentu piesaistes iniciatīvas.
4. Aicināsim Liepājas SEZ un Liepājas Universitātei vienoties par sadarbības līgumu.
5. Risināsim jautājumu par kvalitatīvu kopmītņu nodrošināšanu LiepU, LVT, LMMDV un citu izglītības iestāžu audzēkņiem.

VESELĪBAI, SPORTAM UN SOCIĀLAI AIZSARDZĪBAI
1. Veidosim krīžu centru, kur vardarbībā cietušajiem saņemt palīdzību.
2. Attīstīsim bērniem un jauniešiem paredzētus sporta laukumus mikrorajonos.
3. Paplašināsim liepājnieku loku, kas var izmantot sabiedrisko transportu ar maksas atvieglojumiem.
4. Nodrošināsim līdzfinansējumu pansionātiem tiem Liepājā deklarētajiem pensionāriem, kuriem nepieciešama aprūpe un ģimenei nav iespēju par viņiem pienācīgi parūpēties.
5. Ierobežosim spēļu zāļu darbību.

PILSĒTAS UN VALSTS DROŠĪBAI
1. Veicināsim iedzīvotāju iesaisti Jaunsardzē un Zemessardzē, sadarbojoties ar pašvaldības iestādēm un skolām, kā arī izmantojot pilsētvides reklāmas laukumus.
2. Nodrošināsim pāreju uz pirmsskolas izglītību tikai valsts valodā, lai veicinātu integrāciju un sabiedrības saliedētību.
3. Stiprināsim sadarbību ar NBS, Zemessardzi un Jaunsardzi, kā arī NBS Jūras spēku orķestri valstiski nozīmīgu un militāri svarīgu notikumu atzīmēšanā.