Самоуправлений выборы 2021

"PROGRESĪVIE"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Jana Simanovska 1971 Biedrība "Ekodizaina kompetences centrs"
2. Māris Indulis Graudiņš 1953 Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā
3. Sarmīte Limba 1960 Bezdarbniece
4. Gunta Liepiņa 1963 Jūrmalas Mūzikas vidusskola
5. Anda Vītola 1965 SIA "VIA Baltic"
6. Juris Jātnieks 1962 Biedrība “Undīnes Bērni”
7. Elizabete Vegnere 2000 Studente
8. Baiba Kalnciema 1979 Jūrmalas Valsts ģimnāzija
9. Edgars Staltmanis 1952 SIA Datateks
10. Renāte Mencendorfa 1988 Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome”
11. Aleksandrs Mirlins 1955 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
12. Dace Zālīte 1981 SIA DDD3
13. Staņislavs Davidovičs 1988 SIA TET
14. Silvija Goruza-Krūmiņa 1960 Valsts izglītības attīstības aģentūra
15. Rūdolfs Strazdiņš 2002 Skolnieks Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā
16. Dace Vekmane 1987 SIA RIMI Latvia
17. Ieva Staltmane 1978 Jūrmalas Alternatīvā skola
Программа партии
Jūrmalniek, kopā ar TEVI mēs varam labāk!

Esi drošs: mēs Jūrmalā turpināsim iedzīvotāju atbalsta programmas īpašuma nodokļa atlaidēm, atbalstam senioriem, skolēniem un daudzbērnu ģimenēm, ekonomiskās situācijas uzlabošanai. Progresīvā programma ļaus Jūrmalai augt par modernu, zaļu pilsētu, kur ikviens jūrmalnieks ir vērtība, kur daba ir mūsu kopējā bagātība, izglītības sistēma – jūrmalnieku lepnums.

Atklāta, iedzīvotājiem pretimnākoša pārvalde

Veidosim atklātu pārvaldi, informējot sabiedrību savlaicīgi un pretimnākoši, izmantojot digitālos rīkus, publicējot pārskatāmu budžetu, domes dienas kārtību, koku ciršanas atļaujas, uzskatāmi skaidrojot vides pārveides projektus.
Veicināsim apkaimju attīstību un lomu pārvaldē, iedzīvotāju padomes, līdzdalības budžetu iedzīvotāju iecerēm, konsultēsimies ar iedzīvotājiem par svarīgām izmaiņām. Apkaimēs veidosim apkaimju namus (ģimenēm, jauniešiem, senioriem), pieejamus pilsētas dienestus, atjaunojot vēsturiskās ēkas vai ceļot jaunas.
Pilnveidosim iepirkumu sistēmu, ar atklātību un savlaicīgu sagatavošanu novēršot korupciju.
Veidosim iedzīvotājiem un uzņēmējiem taisnīgus un saprotamus noteikumus, elektronisku lietvedību ar savlaicīgu atbilžu sniegšanu.
Pilnveidosim aprūpi senioriem un personām ar īpašām vajadzībām, diabēta slimniekiem u.c., paplašināsim sociālo un īres dzīvokļu programmu.
Iesaistīsim jūrmalniekus kultūras dzīves veidošanā. Atbalstīsim Jūrmalu kā Eiropas kultūras galvaspilsētu. Atjaunosim Annas dienu, Zvejnieku svētkus, mazos kultūras pasākumus.
Pašvaldības uzņēmumus vērtēsim pēc iedzīvotāju apmierinātības ar pakalpojumu kvalitāti, nevis pēc peļņas rādītājiem vien.

Ieguldījums jūrmalnieku nākotnē

Skolēniem piedāvāsim labu izglītību, daudzveidīgas ārpusskolas izglītības un sporta iespējas, mūsdienīgu vidi, veidosim pretmobinga programmu.
Pedagogiem paredzēsim motivēšanas un atbalsta sistēmu (konkurētspējīgu atalgojumu, dienesta dzīvokļus, tālākizglītošanos, pieredzes apmaiņu).
Mazajiem jūrmalniekiem būs vietas bērnudārzos.
Izglītības iestādēs būs veselīgs, garšīgs uzturs no bioloģiski audzētiem produktiem.
Mācību telpu būvē prioritāte būs veselīga vide bērniem un kvalitāte.
Piešķirsim finanses skolu iniciatīvām, pieredzes apmaiņai, dalībai Ekoskolu un citās programmās.
Ieguldīsim tālākizglītībā: interešu pulciņi apkaimēs, profesionālā izglītība, tālmācība.
Piedāvāsim neformālās izglītības un izklaides iespējas jauniešiem apkaimēs un jauniešu centrus sadarbībā ar jaunatnes organizācijām un jauniešiem.

Jūrmala – patiesi zaļa pilsēta

Kopsim un aizsargāsim kāpas (t.sk. kāpu aizsargjoslu), mežus un palienes, vēsturisko apbūvi un ēkas (Majoru muižu u.c.), izstrādāsim Jūrmalas ainavas attīstības principus.
Rūpēsimies par bioloģisko daudzveidību pilsētā, veidosim pilsētas publisko vidi brīvu no pesticīdiem.
Veicināsim daudzīvokļu namu renovāciju, samazinot komunālos maksājumus un sargājot klimatu, atbalstīsim pagalmu labiekārtošanu.
Izveidosim atbalsta programmu ilgtspējīgām iniciatīvām uzņēmējdarbībā.
Veidosim mūsdienīgu atkritumu pārvaldību, mazinot to rašanos iestādēs, izglītojot, nodrošinot ērtu dalīto vākšanu, savācot bīstamos atkritumu no iedzīvotājiem un mazajiem uzņēmējiem.
Izmantosim Zaļo publisko iepirkumu arī būvniecībā, lai pilsēta ir paraugs ilgtspējīgai apbūvei.
Atbalstīsim bezizmešu risinājumus mājsaimniecību apkurei un energoapgādei.
Jūrmalā būs Zilā karoga pludmales, veidosim labiekārtotas peldvietas, aktīvā sporta zonas, plašas brīvā laika pavadīšanas iespējas, vietas pastaigām ar suņiem.
Plānosim cilvēkiem draudzīgu, zemu emisiju satiksmi ar drošu infrastruktūru gājējiem, cilvēkiem ratiņkrēslos.
Attīstīsim veloceļus, kas savieno Jūrmalas apkaimes un tālāk, apsargātas velonovietnes, nomas punktus un stāvparkus. Veicināsim elektroauto uzlādes staciju un skūteru parku izveidi.
Prioritāti dosim modernam sabiedriskajam transportam ar saskaņotu grafiku un iespēju ērti pārsēsties starp transporta veidiem, sasniedzot apkaimes.
Veidosim dzīvojamās zonas un gājēju ielas.

Progresīvo programmu īstenosim, lietpratīgi saimniekojot, novēršot izšķērdību un saglabājot esošos sociālos labumus.