Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1978

Гражданство: Latvija

Место жительства: Jelgavas novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Turpināt ceļu labiekārtošanu un uzturēšanu.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Atbalsts maznodrošinātajiem un apstākļu uzlabošana izglītības ieguvei skolēniem (transports, materiāltehniskā bāze, pedagogu motivācija).
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Novada perifērijā atbalsts dzīvojamo māju un tām piederošās teritorijas labiekārtošanai gan uzlabojot ēku energoefektivitāti, gan padarot pievilcīgāku kopējā vidē.
Novada perifērijā atbalsts uzņēmējiem savu apstākļu labiekārtošanā, padarot uzņēmumu
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Vidējā Jelgavas tehniskais licejs 1997 Mēbeļu galdnieks
Место работы Должность
SIA Satevi vadītājs