Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1984

Гражданство: Latvija

Место жительства: Jelgavas novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
1) uzstādīt pašvaldībā vairāk video novērošanas kameras 2)panākt velosipēdu stāvvietas izveidi pie daudzdzīvokļu mājām !
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu daudzbērnu ģimenes , ka arī pensionārus !
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs infrastruktūras izveide novadā, galvenokārt ceļu ,ceļiņu uzbūve ,ka arī atpūtas /sporta vietu izveide !
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 2008 Tehniskā fakultāte - inženierzinības mašinzinātne - Maģistra grāds
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 2006 Inženierzinības autotransportā, bakalaura grāds
Vidējā Jelgavas 5.vidusskolā 2002 Vidējā izglītība
Pamata Teteles pamatskola 1999 Pamatizglītība
Место работы Должность
Uzņēmējs Direktors
Moto/Autoskolas pasniedzējs, instruktors
Sporta klubs Herkuless Valdes loceklis