Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1977

Гражданство: Latvija

Место жительства: Jelgava

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Attīstīt Jelgavas un Ozolnieku novadā gājējiem un velobraucējiem drošu satiksmes infrastruktūru. Apgaismot un pienācīgi uzturēt ceļus/celiņus/ietves!
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Nodrošināt pašvaldības teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem pieejamus un atbilstošus sociālos pakalpojumus, sniegt savlaicīgu sociālo palīdzību daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm ar maziem bērniem, pensionāriem un citām mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Pilnveidot Kalnciemā sporta infrastruktūru, uzbūvējot sporta centru un brīvdabas aktīvās atpūtas laukumus (volejbola un basketbola laukums, ielu vingrošanas rīki). Ozolnieku novadā pie Ānes dīķa izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu pludmali.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā 1 Maģistratūra Latvijas Universitāte 2007 Profesionālais maģistra grāds vides pārvaldē
Augstākā Maģistratūra Rīgas Tehniskajā universitātē 2002 Maģistra grāds transporta loģistikā
Augstākā Biznesa augstkola Turība 2001 Uzņēmējdarbība
Augstākā Bakalaura studijas Rīgas Aviācijas universitātē 1999 Bakalaura grāds transporta nozarē
Vidējā Jelgavas 5.vidusskola 1995 Vidējā izglītība
Место работы Должность
SIA “Zemgales EKO” valdes loceklis
Zemessardzes 52.kaujas atbalsta bataljons Vecākais zemessargs