Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1965

Гражданство: Latvija

Место жительства: Jelgavas novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
NĪN samazināšana līdz 90% sociāli neaizsargātākajiem un invalīdiem, neatkarīgi no ģimenes stāvokļa;
novada ceļu sakārtošanas procesu izsekojamība.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
1. bērnu attīstošās un praktiskās izglītības pieejamību;
2. invalīdus un sociāli mazāk aizsargātākos, ieskaitot NVO sociālo centrus;
3. mazos uzņēmējos, individuālā darba darītājus;
4. bioloģiskās un uz kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
1. bērnu, invalīdu, sociāli mazāk aizsargāto, mazo uzņēmēju, individuālā darba darītāju tiesiskās aizsardzības nodrošinājuma pilnveidošana;
2. novada ceļu izbūve un uzlabošana.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2017 Lauksaimniecības zinātņu doktora grāds (Dr.agr., apakšnozare - lopkopība)
Augstākā Latvijas Universitāte 2002 Dabaszinātņu maģistra grāds (Mg.biol.
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1990 profesionālais Veterinārmedicīnas maģistra grāds (Mg.vet.med.)
Место работы Должность
EM Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” Vadošais vērtētājs
LLU Lauksaimniecības fakultātes Molekulārās ģenētikas pētījumu laboratorija Laboratorijas vadītāja
LV PVD VVMDC Jelgavas veterinārā laboratorija Pārtikas mikrobioloģijas nodaļas sertificēts mikrobiologs - eksperts, virusologs un patologanatoms
Jelgavas rajona akciju sabiedrība Platone Galvenais veterinārārsts
LV PVD Veterinārsanitārās uzraudzības eksperts
LV Jelgavas rajona paju sabiedrība ”Lielvircava” veterinārārsts un galvenā zootehniķe , Veterināri sanitārais eksperts