Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1958

Гражданство: Latvija

Место жительства: Dobeles novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Jauniešu sabiedriskās aktivitātes paaugstināšana, attīstot viņu neformālās izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas pilsētās un pagastos, pārveidojot Dobeles bijušā kinoteātra ēku par jauniešu aktivitāšu un brīvā laika centru.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Ģimenes ar bērniem (mājokļa jautājums, iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību, vispusīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas).
Mazaizsargātās iedzīvotāju grupas (sociālā palīdzība, vajadzību izzināšana, aktivitāšu morāla un finansiāla atbalstīšana).
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Izglītības iestāžu pieejamības nodrošināšana un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana mācību satura pilnvērtīgai apguvei.
Pašvaldības dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa uzlabošana, lai nodrošinātu pēc iespējas labākus apstākļus īrniekiem.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts 1980 Matemātika
Место работы Должность
Dobeles novada dome Priekšsēdētāja vietnieks