Самоуправлений выборы 2021

Zaļo un Zemnieku savienība

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Arvīds Barševskis 1965 Daugavpils Universitāte
2. Jevgēnijs Krapivins 1973 SIA “Fish & Snacks EU”
3. Ilze Puzāne 1980 Avaruus SIA
4. Ēriks Jerockis 1967 Daugavpils Universitāte
5. Sergejs Čapulis 1975 Daugavpils Universitāte
6. Igors Ivanovs 1983 Profesionālās izglītības kompetences centrs „Daugavpils tehnikums
7. Ļubova Jerocka 1968 Daugavpils pirmsskolas izglītības iestāde Nr.28
8. Arnis Kaļiņins 1995 Ilūkstes novada Sporta Skola
9. Ēriks Ošmjanskis 1995 SIA Šurfs
10. Kristaps Kairišs 1997 Daugavpils Universitāte
11. Kristīne Jevsejeva 1996 Daugavpils Universitāte
12. Katerina Lecka 1999 Studente
13. Ronalds Krams 1993 Daugavpils Universitāte
Программа партии
Daugavpilij būt zaļai!
Daugavpils ir stipra, saliedēta pilsēta. Šeit svarīgs ir katrs iedzīvotājs. Ikviens daugavpilietis redz izaugsmes iespējas savā pilsētā un jūt, ka dzīve Daugavpilī kļūst labāka, vide sakoptāka un drošāka.
Pilsētvide un zaļais kurss
Iestāsimies par to, lai Daugavpilī ir tīra un sakopta apkārtējā vide, attīstās zaļās zonas un saglabāti vēsturiskie apstādījumi. Rūpēsimies, lai pilsētas zaļo zonu jautājumu risināšanā tiktu iesaistīti profesionāli eksperti.
Iestāsimies par Daugavpils virzību uz Eiropas “zaļā kursa” ievērošanu savā attīstībā. Ieviesīsim vides risinājumu kardinālu uzlabošanu pilsētas pārvaldē, piesaistot labākos vides ekspertus.
Iestāsimies par pilsētvides sakārtošanu ne tikai pilsētas centrā, bet arī mikrorajonos.
Atbalstīsim mikrorajonos atkritumu šķirošanu un iedzīvotāju izglītošanu vides jautājumos.
Iestāsimies par programmu daudzdzīvokļu māju pagalmos esošu autostāvvietu izveidošanai.
Būtiski palielināsim atbalstu dzīvojamo māju energoefektivitātes projektiem, pārdalot līdzekļus no Nekustāmā īpašuma nodokļa ieņēmumiem. Dzīvojamā fonda energoefektivitātes palielināšana būs viena no mūsu prioritātēm.

Uzņēmējdarbība un investīcijas
Iestāsimies par uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšanu. Atbalstīsim Mazo grantu programmas.
Veicināsim investīciju piesaisti un ES finansētu projektu plašāku realizācija pilsētas teritorijā.
Veicināsim jauniešu atgriešanos Daugavpilī, atbalstīsim stipendijas studentiem, kuri studē pilsētai nepieciešamajās nozarēs. Izstrādāsim programmu sadarbības stiprināšanai starp pašvaldību, Daugavpils Universitāti, profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmējiem.

Medicīna, veselīgs dzīvesveids un sports
Būtiski paplašināsim sadarbību ar Daugavpils Reģionālo slimnīcu, veicinot pakalpojumu klāsta paplašināšanu un pieejamību iedzīvotājiem.
Atbalstīsim sporta un veselīga dzīvesveida infrastruktūras attīstību Daugavpilī, t.sk. vieglatlētikas manēžu un stadionu būvniecību un renovāciju, futbola laukumu ar dabīgo zālienu attīstību, āra trenažieru plašāku uzstādīšanu, veloceliņu infrastruktūras pilnveidošanu utt.
Atbalstīsim sporta skolu, veterānu, cilvēku ar funkcionālās darbības traucējumiem u.c. sporta klubu darbību.
Atbalstīsim labākos sportistus.
Atbalstīsim un popularizēsim veselīgu dzīvesveidu iedzīvotāju vidū.

Universitāte, izglītība un jaunatne
Būtiski paplašināsim sadarbību ar Daugavpils Universitāti, kā vienu no nozīmīgākajiem pilsētas attīstības, zinātnes, izglītības un kultūras centriem. Veicināsim Daugavpils Universitātes statusa nostiprināšanu un lomu pilsētas attīstībā.
Veicināsim jaunatnes palikšanu pilsētā.
Daugavpils – Latgales studentu galvaspilsēta.
Veicināsim jaunu jaunatnes izklaides, tikšanās un darbošanās vietu attīstību pilsētā. Atbalstīsim jauniešu neformālās aktivitātes un iniciatīvas.
Iestāsimies par pilsētas skolu saglabāšanu.
Cīnīsimies pret absurdām reformām, ja tās negatīvi ietekmēs izglītības iestādes un attīstību pilsētā.
Veicināsim izglītības kvalitātes celšanu, profesionālās izglītības prestiža celšanu un izglītības attīstības stabilizēšanu pilsētas izglītības iestādēs. Sadarbosimies ar LIZDA u.c. izglītības organizācijām, radīsim uz rezultātu orientētas izglītības darbinieku stimulēšanas programmas.

Kultūra, tūrisms un iedzīvotāju iesaiste
Atbalstīsim Daugavpils virzību Eiropas Kultūras galvaspilsētas statusa iegūšanai 2027. gadā. Atbalstīsim pilsētas māksliniecisko pašdarbību un tautas tradīciju uzturēšanu.
Atbalstīsim pilsētas radošo kvartālu veidošanos un attīstību. Sekmēsim Radošo industriju inkubatora izveidi.
Veicināsim iedzīvotāju konsultatīvo padomju darbību, daudz plašāk iesaistot iedzīvotājus NVO.
Sadarbosimies ar tūrisma nozares uzņēmējiem un organizācijām.

Sociālā sfēra un seniori
Pilnveidosim sociālo pabalstu sistēmu, lielāku akcentu liekot uz jaundzimušo pabalstu pakāpenisku palielināšanu.
Atbalstīsim aktivitātes un rūpēsimies par vides pieejamības nodrošināšanu iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām. Ieviesīsim stipendijas šīs grupas jauniešiem studiju atbalstam augstskolās.
Palielināsim Eiropas projektu skaitu sociālo problēmu risināšanai, tajos iesaistot arī mērķa grupas.
Strādāsim pie tā, lai senioriem varētu nodrošināt bezmaksas braucienus sabiedriskajā transportā.