Самоуправлений выборы 2021

Kristīgi demokrātiskā savienība

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Rihards Eigims 1962 Daugavpils pilsētas dome
2. Aivars Zdanovskis 1963 Veselības centru apvienība
3. Inta Vaivode 1967 AS VCA "Olvi" medicīnas centrs
4. Džeina Saulīte 1982 Pāsnodarbināta
5. Romans Savickis 1978 SIA "Webhelp"
6. Oksana Petaško 1977 Daugavpils Valsts ģimnāzijā
7. Nadežda Kondrašova 1985 AS "Daugavpils satiksme"
8. Diāna Mazaļevska 1982 SIA "LATGALES OPTIMA"
9. Irina Samule 1961 Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas centrs
10. Olga Kuzņecova 1980 SIA "Furors"
11. Aleksandrs Settarovs 1974 Daugavpils 12.vidusskola
12. Aleksejs Surikovs 1980 SIA "EURO-TRADER"
13. Genadijs Peskovs 1960 Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "DZELZCEĻNIEKS"
14. Romualds Stašāns 1969 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sporta pārvalde"
15. Aleksandrs Sverčkausks 1955 nav
16. Arnis Dronka 1969 SIA "Furors"
17. Andris Dudels 1963 Gulbenes bērnu un jauniešu sporta skola
18. Rolands Ivanovskis 1971 V-Ships
Программа партии
Kristīgi demokrātiskā savienība
priekšvēlēšanu programma

MĒS PALIELINĀSIM ATBALSTU DAUGAVPILS IEDZĪVOTĀJIEM
Ieviesīsim daugavpilieša karti
Ik gadu par 10% palielināsim algas pašvaldības darbiniekiem
Palielināsim algu pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem
Visiem skolēniem nodrošināsim bezmaksas ēdināšanu skolā
Finansēsim bērnu ēdināšanu un uzturēšanu pirmsskolas izglītības iestādēs
Nodrošināsim bezmaksas nodarbības bērniem sporta sekcijās
Izveidosim fondu talantīgo bērnu atbalstam sportā, kultūrā un zinātnē
Apmaksāsim vasaras nometnes bērniem no trūcīgajām, maznodrošinātajām, daudzbērnu ģimenēm, kā arī bērniem ar invaliditāti
Piešķirsim stipendijas katras Daugavpils skolas, profesionālās mācību iestādes, koledžas, augstskolas labākajam skolēnam/studentam, kurš ir deklarēts Daugavpilī
Ekonomikā
Veicināsim ekonomisko sakaru veidošanu
Panāksim ES fondu līdzekļu palielinājumu
Atbalstīsim jauniešu profesionālo apmācību uzņēmumos
Būvēsim dzīvojamās mājas jaunajiem speciālistiem, trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, jaunajām ģimenēm
Palielināsim Daugavpils jauniešu vasaras nodarbinātību
Pārvaldē
Izveidosim iedzīvotāju konsultatīvo padomi
Praktizēsim domes vadības un speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem mikrorajonos
Sadarbosimies ar visiem pilsētas masu saziņas līdzekļiem
Organizēsim konkursus uz vakancēm pilsētas pārvaldē un domes iestādēs
Izglītībā
Modernizēsim izglītības iestādes
Uzstādīsim drošības sistēmas skolās
Attīstīsim bērnu dienas klubus mikrorajonos
Palielināsim finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai vispārējās izglītības iestādēs
Veselības aprūpes jomā
Uzņemsimies atbildību par ambulatoro un stacionāro veselības aprūpes attīstību Daugavpilī
Visiem iedzīvotājiem apmaksāsim pacientu iemaksu 4 dienas LR stacionāros un palielināsim pacientu iemaksas kompensāciju līdz 10 dienām Daugavpils reģionālajā slimnīcā un visos pilsētas ambulatoro iestāžu dienas stacionāros;
Turpināsim attīstīt Daugavpils reģionālo slimnīcu kā galveno veselības aprūpes un profilakses centru Latgalē, nodrošinot augsti efektīvu un kvalitatīvu veselības aprūpi ikvienam Daugavpils iedzīvotājam ģimenei draudzīgā iestādē.
Attīstīsim veselības aprūpes iestāžu tīklu pilsētas mikrorajonos, nodrošinot vienlīdzīgu pašvaldības attieksmi pret visām veselības aprūpes iestādēm.
Turpināsim realizēt jauno speciālistu piesaistes programmu, rūpīgi izvērtējot pilsētai nepieciešamo speciālistu vajadzību;
Nodrošināsim sociālas rehabilitācijas un paliatīvās aprūpes pakalpojumu attīstību pašvaldībā.
Sociālajā jomā
Atjaunosim sociālās apkalpošanas centrus mikrorajonos
Izveidosim atpūtas un sporta nometnes bērniem ar invaliditāti
Izveidosim atbalsta programmu jauniešiem ar invaliditāti darba iemaņu ieguvei un piešķirsim dotācijas darba devējiem darba vietu izveidei
Pilsētas saimnieciskajā darbībā un labiekārtošanā
Aizliegsim piedalīties celtniecības un piegādes konkursos uzņēmumiem, kuri pēdējos gados neizpildīja līguma saistības
Palielināsim pašvaldības dzīvokļu fondu, atjaunojot nepabeigtās daudzdzīvokļu mājas un veicot ēku renovāciju
Uzlabosim norēķinu kārtību ar pašvaldības dzīvokļu īpašniekiem
Piesaistīsim ES struktūrfondu līdzekļus pilsētas infrastruktūras sakārtošanai, siltumapgādes modernizēšanai un izmaksu samazināšanai
Uzstādīsim modernus un drošus bērnu laukumus
Ierīkosim bezmaksas autostāvvietas daudzdzīvokļu māju mikrorajonos, atbrīvojot mājas pagalmus no automašīnām un iekārtojot veselīgāku dzīves vidi
Palielināsim finansējumu ceļu, ielu un pagalmu remontam un infrastruktūras uzlabošanai
Sportā
Uzbūvēsim stadionu Jaunajā Forštatē, vieglatlētikas stadionu un manēžu
Reorganizēsim Sporta pārvaldi, piesaistot izglītotus speciālistus
Atbalstīsim sporta skolu un sporta klubu darbību, t.sk. senioru un invalīdu sporta klubus, sakārtojot to uzskaiti un spēļu sistēmu
Nodrošināsim vienlīdzīgu attieksmi finanšu līdzekļu sadalē dažādiem sporta veidiem
Uzstādīsim āra trenažierus pilsētas mikrorajonos
Kultūrā
Attīstīsim cietoksni kā galveno Daugavpils kultūrvēsturisko un tūrisma centru
Atbalstīsim biedrības, nevalstiskās organizācijas, nacionālās kultūras biedrības, reliģiskās konfesijas
Atbalstīsim radošo kolektīvu piedalīšanos vietējos un starptautiskos pasākumos
Turpināsim radīt jaunus vides akcentus, sakārtojot pilsētas mikrorajonus
Turpināsim darbu godpilnā nosaukuma “Daugavpils – Eiropas kultūras galvaspilsēta” iegūšanai