Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1981

Гражданство: Latvija

Место жительства: Bauskas novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Veicināt pašvaldības sasniedzamību ikvienam novada iedzīvotājam, ieklausoties, sadzirdot cilvēku vajadzības, iespēju robežās atbalstot.
Turpināt veicināt vietējās kopienas iesaistīšanos kultūras dzīvē, saglabājot jau esošās kultūras tradīcijas.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Atbalsts ir nepieciešams visām nozarēm, kā kultūrai un izglītībai, tā arī uzņēmējdarbībai un sociālajai sfērai, atbalstot ģimenes, bērnus, jauniešus un seniorus.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Atbalstīšu projektus, kas vērsti uz vēsturiskā kultūras mantojuma un apkārtējās vides saglabāšanu un attīstīšanu, kā arī pašvaldības ceļu infrastruktūras sakārtošanu lauku teritorijās.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Vidējā Rīgas mūzikas internātskola 1999 profesionālā
Augstākā Ekonomikas un kultūras augstskola 2016 kultūras vadība
Место работы Должность
Bauskas novada pašvaldības Brunavas pagasta pārvalde kultūras pasākumu organizatore.