Самоуправлений выборы 2021

Jaunā VIENOTĪBA

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Dina Romanovska 1977 Bauskas novada Sociālais dienests
2. Arnis Grundmanis 1966 Iecavas novada dome
3. Dmitrijs Ščegoļevs 1977 pašnodarbināts
4. Inga Tarvida 1969 z/s "Aleksandrīna"
5. Andris Kalvāns 1967 bezdarbnieka statuss
6. Laura Skodžus 1992 mājsaimniece
7. Uldis Maniks 1977 SIA EARS Works
8. Renārs Manuilovs 1983 Baldones novada dome
9. Zane Kuka 1985 Bauskas novada sociālais dienests
10. Dinija Kalēja 1997 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Rīgas reģionālais centrs BAC "Purvciems"
11. Tatjana Kadiķe 1967 SIA "VK VITA"
12. Artūrs Biezais 1990 SIA "CrossChem""
13. Kristīne Pačkajeva 1983 Vecumnieku novada dome
14. Inga Dreimane 1961 A/S Balticovo
15. Līga Stūre 1965 IK "Veterinārārste Līga Stūre"
16. Edīte Mārtinsone 1961 Valsts probācijas dienests Zemgales reģiona teritoriālā struktūrvienība Bauskas nodaļa
17. Mārtiņš Puķe 1993 SIA "Z222"
18. Dita Čekša 1991 Bauskas novada sociālais dienests
19. Erlends Līkais 1998 SIA Videss serviss
20. Artūrs Bundurs 1989 SIA "Kaija SEAFOOD"
21. Mārīte Mediņa-Bukne 1979 Skaistumkopšanas salons "Lilly"
22. Dāvis Zāģers 1996 Latvijas universitātes Cietvielu Fizikas Institūta redzes nodaļa
Программа партии
Partiju apvienības Jaunā Vienotība PROGRAMMA Bauskas novadam

Mūsu uzdevums ir 2021.gada novadu apvienošanās procesu līdzsvarošana un jaunās kopīgās attīstības stratēģijas izstrāde. Mūsu moto – ‘Ikviens ir svarīgs!’ nozīmē ‘Jauno novadu – cilvēkiem!’, nevis ‘Cilvēkus – novadam’.

Mēs esam par godīgu apvienošanas procesu, kas ļaus radīt efektīvu un kompetentu pašvaldības pārvaldi, kura spētu sadzirdēt iedzīvotājus, kvalitatīvi apsaimniekot tai uzticētos īpašumus un nepieļautu dzīves un ekonomisko apstākļu pasliktināšanos kādā no bijušajiem novadiem!

Mūsu programmas pamatvirzieni ir (1) efektīvas pārvaldes sistēmas izveidošana, nodrošinot visu bijušo novadu vienmērīgu attīstību, (2) mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstības veicināšana, (3) novada infrastruktūras sabalansēta attīstība un (4) sociāli un ekonomiski pievilcīgas dzīves vides veidošana.

1. Efektīvas pārvaldes sistēmas izveidošana, nodrošinot visu bijušo novadu vienmērīgu attīstību
Esam par bijušo novadu centru attīstības turpināšanu un pārdomātas apvienošanas principa saglabāšanu, akcentējot jomas, kurās centralizācija būtu efektīvāka. Saglabāsim lemšanas iespējas uz vietas, kur kvalitāte un pieņemto lēmumu efektivitāte rodas tikai pārzinot situāciju.
Mūsu uzdevums ir samazināt kopējos administrācijas izdevumus salīdzinājumā ar 2020.gadu par 10%. Šo mērķi īstenosim ar pašvaldības darbinieku kompetences celšanu un jauno tehnoloģiju ieviešanu.
• Padarīsim lēmumu pieņemšanas un izpildes procesu caurspīdīgāku, ātrāku un iedzīvotājiem saprotamāku;
• Saglabāsim un uzlabosim pakalpojumu klāsta pieejamību iedzīvotājiem uz vietas;
• Modernizēsim komunālās infrastruktūras apsaimniekošanas kvalitāti, sistēmas uzraudzību un efektivitāti;
• Iesaistīsim iedzīvotājus lēmumu pieņemšanas procesā savas tuvākās vides labiekārtošanai (daudzdzīvokļu pagalmi, publiskā zaļā zona u.c.).

2. Mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstības veicināšana
Mēs radīsim labvēlīgu un radošu vidi jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem. Atbalstīsim uzņēmējus, nodrošinot stabilu darba vidi un veidosim ikdienas dialogu sadarbībai. Veidosim novadā pievilcīgu vidi investīcijām un jaunu darba vietu radīšanai. Mērķtiecīgi popularizēsim novadu kā potenciālu vietu investīcijām no Latvijas un ārvalstīm.
• Biznesa ideju līdzfinansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai;
• Attīstīt Bauskas Industriālā parka potenciālu;
• Nekustamā īpašuma nodokļu atlaides;
• Atvēlēt telpas mazajai uzņēmējdarbībai.

3. Novada infrastruktūras sabalansēta attīstība
Ierosināsim principu: mūsu nodokļi - savas tuvākās apkaimes sakārtošanai, lai plaukst ne tikai centrs, bet arī ciemati. Iesaistot iedzīvotājus, izveidosim prioritāri sakārtojamo infrastruktūras objektu sarakstu un plānoti veiksim to uzlabojumus. Nepieļausim budžeta līdzekļu izšķērdību un paviršību projektos, un aktīvi turpināsim piesaistīt ES pieejamo finansējumu.
• Labiekārtosim publisko dzīves telpu (pagalmus, laukumus, bērnu un pieaugušo aktīvas atpūtas vietas u.c.),
• Neatlaidīgi cīnīsimies par vietējās nozīmes ceļu kvalitāti, jo īpaši uz apdzīvotajām vietām (Misa, Brunava, Kurmene, Zālīte, Viesturi u.c.),
• Mērķtiecīgi aktualizēsim valsts un Eiropas nozīmes ceļu attīstību - apvedceļš Iecavai un Bauskai, asfaltēts savienojums starp P73 (Neretas šoseja) un A7 maģistrāli.

4. Sociāli un ekonomiski pievilcīgas dzīves vides veidošana
Reģionālajā līmenī būtiskākais izaicinājums ir individuālā un kopējā sabiedrības labklājība. Ieviesīsim inovatīvu un pierādījumos balstītu investīciju sadali starp novada teritorijām.
• Palielināsim sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības klāstu un pieejamību;
• Jaunāko tehnoloģiju ieviešana, lai sekmētu drošību un sabiedrisko kārtību visā novada teritorijā;
• Turpināsim izstrādāt kopējo Bauskas novada identitāti, popularizēsim mūsu zemē esošas unikālās kultūrvērtības un tradīcijas;
• Atbalstīsim plašu iedzīvotāju grupu sportiskas aktivitātes, kā arī profesionāļus, veicinot esošās bāzes pilnīgu noslogotību un radot jaunu sporta un aktīvās atpūtas vietas visos novada pagastos;
• Finansiāli atbalstīsim projektus, kas balstīti uz kultūras dzīves pilnveidošanu un pagātnes izzināšanu.