Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "KPV LV"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Toms Baltacis 1995 SIA Tiesu Namu aģentūra
2. Pauls Lubgāns 1981 Bridgestone Europe nv/sa
3. Mārtiņš Riekstiņš 1981 SIA KALTESS
4. Gints Jākobsons 1967 AirBaltic AS
5. Ernests Kūla 2000 SIA DATIKA
6. Signe Jomanta 1975 AS PrivatBank
7. Kārlis Jākobsons 1976 SIA Prime Realty
Программа партии
Ādažu novadu veido un vieno cilvēki, draugi un kaimiņi, kurā apvienoti divi skaisti novadi
ar jūras līci, Gaujas upi, ezeriem – kur katram ir sava identitāte, kuru ir svarīgi saglabāt nākotnē.
Mums jāveido novada karti kopā, radot mūsu vidē drošību – darbu, mieru un atpūtu.
Lēmumus pieņemt tālredzīgi un atbildīgi, lai ikviens iedzīvotājs justos lepns un apmierināts par
Ādažu novadu!

Mēs atbildīgi apņemamies:
izglītībā un kultūrā:
1. Radīt jaunas pirmsskolas izglītības iestādes novada mazākajos ciematos, kurās var
nodrošināt pilnvērtīgu attīstību bērniem no pusotra gada vecuma.
2. Atjaunot Ādažu vidusskolu, lai tā kļūtu tik pat attīstīta un moderna kā Ādažu sākumskola
kas ir viena no modernākajām sākumskolām Baltijā.
3. Atbalstīt un veidot kopā aktīvu un vērtīgu kultūras dzīvi ģimenēm, jauniešiem un
senioriem.
4. Veicināt sadraudzības aktivitātes un veidot sadarbības projektus, lai Carnikavas un Ādažu
skolās celtu izglītības kvalitāti un nodrošinātu augsti kvalificētu pedagogu pieejamību, kā
arī skolēniem no visām 3 topošā novada skolām būtu pieejamas visas ārpusskolas
aktivitātes neatkarīgi no skolas, kurā mācās.

tūrismā un aktīvajā atpūtā:
1. Izveidot jaunus informācijas stendus dabā par mūsu novada vēsturi, vēsturiskajām vietām
un personām, lai novads kļūtu interesantāks tūrismam un izklaidei, saglabājot identitāti.
2. Atjaunot esošās atpūtas vietas un gājēju celiņus piejūras dabas parkā. Izveidot jaunas dabas
takas un atpūtas vietas visā novadā. Turpināt aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstību
novadā.
3. Radīt vidi jauniešiem, kas negarlaiko, bet attīsta un izglīto. Izveidot parkus sportam un
izklaidei, nodrošinot bezmaksas sporta aktivitātes dabā novada iedzīvotājiem.
4. Veicināt drošu un apgaismotu veloceliņu izbūvi, lai velo celiņi ved uz novada centru,
pašvaldību iestādēm, izklaides un atpūtas vietām, kas veicinātu aktīvu atpūtu un atbalstītu
uzņēmējus.

ceļu infrastruktūrā un drošībā:
1. Uzstādīt sabiedriskās vietās modernu un operatīvo dienestu sistēmās integrētu video
novērošanas sistēmu, lai uzlabotu iedzīvotāju drošību, kā arī samazinātu operatīvo dienestu
reakcijas laiku un uzlabotu to efektivitāti.
2. Pēc iedzīvotāju lūguma, izveidot ātruma ierobežojuma vaļņus mūsu senioru un bērnu
drošībai, īpaši vietās, kur gājējiem nevar nodrošināt ietves.
3. Rast iespēju iedzīvotājiem nodrošināt biežāku sabiedriskā transporta kustību visā Ādažu
novadā, tādā veidā nodrošinot novadnieku atvieglotu nokļūšanu uz novada centru.
4. Paplašināt automašīnu stāvvietas kur tas nepieciešams, lai iedzīvotāji un tūristi varētu ērti
piekļūt pie novada dabas takām un atpūtas vietām. Kā arī, rast risinājumu stāvvietu izveidei
pie daudzdzīvokļu namiem.

uzņēmējdarbībā:
1. Radīt apstākļus novadā, kas piesaistītu jaunus saimnieciskās darbības veicējus, atbalstīt
esošos un jaunos uzņēmējus, attīstot un ieviešot inovatīvus projektus, lai veicinātu jaunas
darba vietas.
2. Iesaistīties Ādažu lidlauka attīstībā un modernizēšanā.
3. Atbalstīsim novada vietējos zivsaimniekus, jo redzam iespējas novada zivsaimniecības
plašai attīstībai, veicināsim zivsaimniecības attīstību, radot jaunu zivju audzētavu.

veselībā un sociālajā aprūpē:
1. Izveidot jaunus un modernizēt esošos medicīniskos aprūpes centrus, kas paplašinot
pakalpojumu pieejamību un dažādību, iedzīvotājiem spētu nodrošināt pieejamu un
profesionālu veselības aprūpi visā novadā.

komunālajā saimniecībā un pārvaldē;
1. Pārvaldes institūcijās stiprināt kompetences līmeni, lai tā varētu profesionāli palīdzēt
koordinēt attīstītājus ar informāciju un secību, lai spētu pilnvērtīgi palīdzēt iedzīvotājiem
gan klātienē, tā arī attālināti, gan mutiski, gan rakstiski.
2. Izveidot vienotu novada mājaslapu, kurā iedzīvotājiem būs ērti pieejami domes
elektroniskie pakalpojumi, iespējas izteikt savu viedokli par projektiem un plānotajiem
lēmumiem, kā arī publicētas novada aktualitātes un būtiskā informācija par novadu.
3. Piesaistīt novadam profesionālus enerģētiķus, arhitektus un būvniekus, kas padarīs mūsu
ikdienu novadā vieglāku, ērtāku un saimnieciskāku.
4. Rūpēties par Ādažu novada vienmērīgu attīstību kā novada centrā tā arī novada mazākos
ciemos.

Izpildot visu augstāk minēto mēs kopā veidosim un panāksim, lai nākotnē visi iedzīvotāji
varētu lepoties ar savu novadu! Mēs, Politiskās partijas Par cilvēcīgu Latviju novada domes
deputātu kandidāti, panāksim novada attīstību!