Stopiņu novads

Tautas panorāma

Инфраструктурные и социальные фонды

Финансирование крупнейших проектов из фондов ЕС (Регионального развития, Социального и Выравнивания) на 1000 жителей в 2012-2015 гг. (Источник: Расчет LTV и Raim.gov.lv)

+ -
 • Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi"

  • Софинансирование ЕС 3 738 308€
  • Общее финансирование: 8 335 984€
 • Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Upeslejās

  • Софинансирование ЕС 425 000€
  • Общее финансирование: 1 439 053€
 • Stopiņu novada izglītības iestāžu informatizācija

  • Софинансирование ЕС 37 640€
  • Общее финансирование: 37 640€