Saulkrastu novads

Tautas panorāma

Взносы в фонд выравнивания финансов

Доноры и реципиенты Фонда выравнивания самоуправлений в 2017 г. (Источник: Минфин)

+ -

Доска объявлений

Добавить комментарий
LTV Panorāma
5) Pēc iedzīvotāju domām, Saulkrastu pašvaldība nepamatoti piemēro maksimālo NĪN likmi 1,5 % apmērā no nesamērīgi augstās zemes kadastrālās vērtības, kas ir vienāda gan zemes īpašumiem pie jūras, gan īpašumiem, piemēram, pie dzelzceļa. Šī augstākā likme tiek piemērota neatkarīgi no tā, vai īpašumam pieejamas centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas komunikācijas, vai tas jānodrošina pašiem. Kāpēc tā? un vai gaidāmas kādas izmaiņas? 6) Saulkrastos ļoti dārga apkure. Kāpēc? Ko pašvaldība darījusi, lai rēķini būtu mazāki? 7) Trūkst autostāvvietu Saulkrastos. Kāpēc šis jautājums līdz šim nav atrisināts un – kad būs? 8) Kad stacijas piestātne "Inčupe" tiks piemērota veca gājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar maziem bērniem vai bērniem ratiņos? Ko pašvaldība ir darījusi, lai Latvijas dzelzceļš sakārtotu šo savu īpašumu? Cik reizes vērsies ar šo jautājumu Latvijas dzelzceļā? 9) Cilvēki saka - pašvaldībā nejūtas gaidīti pašvaldībā, kā traucēkļi. Jūsu komentārs?
LTV Panorāma
Tā kā neizdevās mēru nointervēt klātienē, lūdzam, atbildēt uz "Tautas panorāmas" jautājumiem te: 1) Nosauciet izdevušos darbus, ko pašvaldība paveikusi pēdējo 4 gadu laikā? 2) Nosauciet darbus, kas pašvaldībai nav izdevušies? 3) Jums ir vieni no pašiem zemākajiem izdevumiem izglītībai valstī, un rezultāti ļoti labi - 22. vieta. Kā tas ir panākts? 4)Statistika liecina - Saulkrasti ir bagāta pašvaldība. Lielas algas, daudz ārvalstu ieguldījumu, iedzīvotāju skaits augs, novads veic iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā. Iedzīvotāji prasa - kāpēc pensionāriem nav NĪN atvieglojumi? (turpinājums sekos)
Vladimirs
Staciju ēkas nepieder pašvaldībai, bet sakārtor ceļu no tām ir pašvaldības pienākums. Piemērs, Pļavas un Lauku ielu savienojums, kad privātīpašnieka vietā tika uzbūvēts ceļš par nodokļu maksātāju naudu ,iznīcinot tenisa laukumu.. Saulkrastu iedzīvotāji strādā Rīgā, pierīgā, jo pašvaldība atgrūž jebkuru investīciju piedāvājumu. Tu neesi mūsējais.
Zane
Saulkrastu pašvaldība nepamatoti piemēro maksimālo NĪN likmi 1,5 %apmērā no nesamērīgi augstās zemes kadastrālās vērtības, kas ir vienāda gan zemes īpašumiem pie jūras, gan īpašumiem, piemēram, pie dzelzceļa, kā arī šī augstākā likme tiek piemērota neatkarīgi no tā, vai īpašumam pieejamas centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas komunikācijas, vai tas janodrošina pašiem zemes īpašniekiem. Ceru, ka šī problēma ir sāpīga arī citiem saulkrastiešiem, īpaši, ņemot vērā citu Pierīgas pašvaldību piemēroto mazāko NĪN likmi zemes īpašumiem, kuru kadastrālā vērtība ir līdzīga, un vēlot pašvaldību, izvēlēsimies kanditātus, kuri ieklausās savu iedzīvotāju problēmās un risina tās.
peldmīlis
Akvaparku Saulkrastos vajag! Lai var peldēties arī tad, kad jūrā auksts vai lieli viļņi.