Rojas novads

Tautas panorāma

Инфраструктурные и социальные фонды

Финансирование крупнейших проектов из фондов ЕС (Регионального развития, Социального и Выравнивания) на 1000 жителей в 2012-2015 гг. (Источник: Расчет LTV и Raim.gov.lv)

+ -
 • Ūdenssaimniecības attīstība Rojas novada Rojas pagasta Rudes ciemā, II kārta

  • Софинансирование ЕС 163 571€
  • Общее финансирование: 232 848€
 • Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabas zinību un tehnikas programmu īstenošanai Talsu rajona Rojas vidusskolā

  • Софинансирование ЕС 114 067€
  • Общее финансирование: 135 056€
 • Dzīvojamās mājas Strauta ielā 6, Rojā, Rojas pagastā, Rojas novadā energoefektivitātes paaugstināšana

  • Софинансирование ЕС 51 549€
  • Общее финансирование: 117 537€