Mārupes novads

Tautas panorāma

Результаты выборов самоуправлений 2017 г. (по состоянию к 04.06, 12:11)

(Источник: ЦИК)

  • Проголосовало: 727 839 / 1 443 801 (50,41%)
+ -

Доска объявлений

Добавить комментарий
LTV Panorāma
(Turpināts) 11) Kāpēc baseinu būvēs uz futbola laukuma, kuru bērni šobrīd izmanto? 12) Kur baseina apmeklētāji liks automašīnas, vai par to ir padomāts? 13) Ir sūdzības par Lielo ielu - tur ir bērnu ārsts, aptieka, bērnudārzs, bet nav kur likt mašīnas, iznākot no bērnudārza, logā soda kvīts. Kāpēc pašvaldība nevar uzbūvēt stāvlaukumu ielas malā? 14) Iedzīvotāji raksta - Mārupē katastrofāli trūkst vismaz divu ģimenes ārstu. Vai piekrītat un kā piesaistīt ārstus novadam? 15) Kad sāks attīstīt iedomāto Tīraines projektu pie zirgu staļļiem? 16) Vai Mārupes novads 2017 gadā var nodrošināt vietu bērnam pamatskolas 1.klasē vecākiem, kuri pārcēlušies uz dzīvi Mārupē nesen - tekošajā 2017. gadā?
LTV Panorāma
(Turpināts) 7) Lai gan veikti vērienīgi ūdenssaimniecības uzlabošanas darbi, daudzi gadiem turpina laist savu kanalizāciju grāvjos un Mārupes lepnumā - Mārupītē tā, ka smird visa Mārupe. Cik cilvēku ir pieslēgušies kopējiem ūdenssaimniecības tīkliem un kāpēc dome nespēj cīnīties ar tiem, kas to nedara? 8) Mārupes pašvaldība ignorējot prasību izsniegt dokumentu kopijas ( līgumi, tāmes), kas saistītas ar centralizēto ūdens kanalizācijas tīklu izbūvi Mārupē. Kāpēc? 9) Iedzīvotāji pašvaldībai iesniedza iesniegumu saistībā ar jaunā baseina būvēšanu, ka nav apmierināti ar vietas izvēli, nepārliecina arī veids, kā pašvaldība kaimiņu īpašumus pasargās no trokšņa (stikla siena visapkārt), bet pašvaldība tā arī nav atbildējusi. Kāpēc neatbildat un vai baseins tiešām netraucēs blakus īpašumu iemītniekiem? 10) NĪN Mārupes novadā. Pašvaldība reklamē, ka ir atvieglojumi nodoklim par īpašumu, kurā iedzīvotāji deklarējušie, bet kāpēc atlaide ir tikai par mājokli, nevis zemi?
LTV Panorāma
Tā kā neizdevās nointervēt novada mēru klātienē, tad aicinām atbildēt uz mūsu un iedzīvotāju jautājumiem te: 1) Nosauciet izdevušos darbus, ko pašvaldība paveikusi pēdējo 4 gadu laikā? 2) Nosauciet darbus, kas pašvaldībai nav izdevušies? 3) Mārupes novadā ir 7. lielākie izdevumi izglītībai, apmēram tādi paši, kā Latvijas mazākajos novados, kur saglabātas vairākas mazās skolas ir minimālu bērnu skaitu, un tāpēc pakalpojums ir dārgs. Bet kāpēc tas ir tik dārgs Mārupē? 4) Iedzīvotāju skaits Mārupes novadā 4 gados pieaudzis par 17%! Ir ļoti daudz ģimeņu ar bērniem. Pēc iedzīvotāju domām, Mārupes novadam vajadzīga jauna Mūzikas un mākslas skola! Viņuprāt- tas ir kauns, ka mūsu bērni un jaunie talanti mācās padomju laika kolhoza klubā. Kad būs jauna mūzikas un mākslas skola? 5) Iedzīvotāji neapmierināti, ka uz viņu vēstulēm par nepiemērotajām Mūzikas un mākslas skolas telpām pašvaldība pat neatbild. Kāpēc? 6) Mārupē ir mazs kultūras nams. Vai plānojat būvēt lielāku? (turpinājums s
Gatis
Vai Mārupes novads 2017 gadā var nodrošināt vietu bērnam pamatskolas 1ajā klasē vecākiem, kuri pārcēlušies uz dzīvi Mārupē nesen - tekošajā 2017ajā gadā?
Jaunmārupe
Mārupē būvē un plāno jaunas sporta būves, bet bērni, kas mācās mūziku, iespiesti vecā, morāli novecojušā kolhoza kantora ēkā. Dome uz vecāku vēstulēm šajā sakarā pat neatbild. Sports kā vienmēr izrādās pārāks par kultūru, un tas ir kauns. Kāpēc Jaunmārupē taisa grandiozu puķudobi, bet nav neviena publiska rotaļu laukuma mazākajiem? Zem katras kritikas ir tas, kā domes vadība netika galā ar Jaunmārupes skolas rekonstrukciju. Pāris dienas pirms 1.septembra vēl nebija zināms, kur bērni mācīsies. Tagad tas pats notiek ar skolas baseinu. Baseins ir, bet baseina nav.