Līgatnes novads

Tautas panorāma

Инфраструктурные и социальные фонды

Финансирование крупнейших проектов из фондов ЕС (Регионального развития, Социального и Выравнивания) на 1000 жителей в 2012-2015 гг. (Источник: Расчет LTV и Raim.gov.lv)

+ -
 • Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līgatnē

  • Софинансирование ЕС 1 536 752€
  • Общее финансирование: 2 287 929€
 • Līgatnes papīrfabrikas ciemata kultūrvēsturiskās tūrisma takas izveide

  • Софинансирование ЕС 478 233€
  • Общее финансирование: 1 070 765€
 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas VĪKSNAS, Augšlīgatnē energoefektivitātes paaugstināšana

  • Софинансирование ЕС 71 090€
  • Общее финансирование: 167 939€