Jaunjelgavas novads

Tautas panorāma

Инфраструктурные и социальные фонды

Финансирование крупнейших проектов из фондов ЕС (Регионального развития, Социального и Выравнивания) на 1000 жителей в 2012-2015 гг. (Источник: Расчет LTV и Raim.gov.lv)

+ -
 • Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Jaunjelgavas pilsētā

  • Софинансирование ЕС 3 333 913€
  • Общее финансирование: 4 452 553€
 • Tranzīta maršruta ielas - Rīgas šoseja - rekonstrukcija Jaunjelgavas pilsētā

  • Софинансирование ЕС 1 490 655€
  • Общее финансирование: 1 904 356€
 • Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jaunjelgavā, II kārta

  • Софинансирование ЕС 694 052€
  • Общее финансирование: 1 154 874€