Ērgļu novads

Tautas panorāma

Финансируемые ЕС проекты

Крупнейшие проекты фондов ЕС (Регионального развития, Социального и Выравнивания) (Источник: Raim.gov.lv )

 • Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, dzeramā ūdens ūdensgūtnes un attīrīšanas stacijas izbūve, ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Ērgļos

  • Софинансирование ЕС 4 329 556€
  • Общее финансирование: 6 415 552€
 • Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes izveide Ērgļu vidusskolā

  • Софинансирование ЕС 118 470€
  • Общее финансирование: 139 776€
 • Atbalsts jauniešu sociālās atstumtības mazināšanai Ērgļu novada izglītības iestādēs

  • Софинансирование ЕС 135 956€
  • Общее финансирование: 137 377€