Dundagas novads

Tautas panorāma

Инфраструктурные и социальные фонды

Финансирование крупнейших проектов из фондов ЕС (Регионального развития, Социального и Выравнивания) на 1000 жителей в 2012-2015 гг. (Источник: Расчет LTV и Raim.gov.lv)

+ -
 • Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas pagasta Kolkas ciemā

  • Софинансирование ЕС 377 337€
  • Общее финансирование: 583 144€
 • Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas novadā

  • Софинансирование ЕС 151 056€
  • Общее финансирование: 151 345€
 • Kvalitatīvai dabaszinātņu un matemātikas apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Dundagas vidusskolā

  • Софинансирование ЕС 118 978€
  • Общее финансирование: 139 974€