«Бюрократизм года 2020»

Сообщайте
Юстиция и внутренние дела
Число сообщений: 8

Учреждение: Valsts zemes dienests

Ja zemes vienības robežplāns fiziski ir cauršūts, caurauklots un sašūts kopā ar citu zemes vienību robežplāniem, piemēram, kopā 5 zemes vienību robežplāni (katrs uz savas lapas) cauraukloti kopā , tad gadījumā ja vienu no šīm zemes vienībām vēlas sadalīt, tad loģiski ir, ka ir jāizgatavo 2 jauni robežplāni. BET atlikušajiem 4 robežplāniem nav ļauts palikt tādiem kādi tie bija. Tie OBLIGĀTI ir jāizgatavo no jauna, lai arī kamerāli (kabinetā) un, protams, par šo izgatavošanu no jauna ir jāmaksā. vienīgā fiziskā atšķirība šiem 4 no jauna izgatavojamajiem robežplāniem - tiem nav fizisku caurumu, kādi bija vecajiem, kas bija sašūti kopā. Nekas cits pat nedrīkst atšķirties.

Это нужно исправить! Вы проголосовали Число голосов: 68

Учреждение: Valsts zemes dienests

Pieteikt atsevišķa dzīvokļa kadastrālo uzmērīšanu (agrāk tehnisko inventarizāciju) Valsts zemes dienestā, ja daudzdzīvokļu māja nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, var tikai visi kopīpašnieki kopā vai ja juridiski pareizi visi kopīpašnieki pilnvaro ...

Это нужно исправить! Вы проголосовали Число голосов: 62

Учреждение:

Konceptuāli jāpārskata jaunas būves ierakstīšanu Zemesgrāmatā. Ja viss ir jau izvērtēts būvvaldē un Valsts zemes dienestā, būve pieņemta ekspluatācijā vai apstiprināta būvdarbu pabeigšana, visi dati reģistrēti Būvniecības informācijas sistēmā un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, tad ko tur vēl vērtēt tiesnešiem? Ja īpašniekam ir pienākums jauno būvi ierakstīt Zemesgrāmatā, kāpēc vēl vajag īpašnieka iesniegumu kā dokumentu, lai to ierosinātu? Vienkārši 3 valsts informācijas sistēmām (BIS, NĪVKIS un VVDZ) jāapmainās ar datiem un lieta darīta.

Это нужно исправить! Вы проголосовали Число голосов: 29

Учреждение: LR Uzņēmumu reģistrs

Labdien!
Dokumenti, lai reģistrētu izmaiņas komercreģistrā (valdes locekļa maiņa, juridiskās adreses maiņa utt) pat pēc ārkārtas situācijas beigām ir jāsūta pa pastu. Sanāk es eju uz 11. pasta nodaļu, kas atrodas pārsimt metru no LR Uzņēmumu reģistra Rīgā Pērses ielā 2, un nosūtu dokumentus pa pastu uz teju blakus ēku.
Zemesgrāmata var uztaisīt pastkastīti, bet LR UR nevar.

Это нужно исправить! Вы проголосовали Число голосов: 19

Учреждение: Zemesgrāmata

Ja jums ir nepieciešams nostiprināt savu nekustamo īpašumu zemesgrāmatā, ar universālpilnvaru vien nepietiks. Būs vien atkal jādodas pie notāra, lai pierādītu, ka esat tiesīgs rīkoties un parakstīties otras personas vietā. Neskatoties uz to, ka notārs ir apstiprinājis universālpilnvaru un par to saņēmis arī atlīdzību.

Это нужно исправить! Вы проголосовали Число голосов: 19

Учреждение: Pilsonības un Migrācijas lietu pārvalde

Mans vīrs (ASV pilsonis) saņēma uzturēšanās atļauju uz 4 gadiem, bet tā ir, acīmredzot, jāatjauno katru gadu, katru gadu maksājot attiecīgās nodevas.
Process ir tāds, ka man katru gadu jāpierakstās, lai noformētu izsaukumu. Lai noformētu izsaukumu, man ir jāierodas Migrācijas departamentā un jāaizpilda vairāki iesniegumi. Pēc izaukuma noformēšanas mēs pēc atkārtota pieraksta ejam uz Migrācijas departamentu ar attiecīgajiem papīriem un izziņām, lai pagarinātu uzturēšanās atļauju, kas ir tas, ko darījām pēc pirmās (1 gada) uzturēšanās atļaujas izsniegšanas.
Pieraksts uz vizītēm jāveic vairākus mēnešus iepriekš, tādēļ man - latvijas pilsonei, personīgi par šo ir jādomā vismaz 4 mēnešus katru gadu, ja ne pat vairāk.
Kāda ir starpība starp 1 un 4 gadu uzturēšanās atļaujas, ja katru gadu ir jādara tas pats?
Es arī nevaru saprast kādiem dokumentiem jābūt līdzi, tādēļ vienmēr sagatavojam visu. Un attiecībā uz to man ir vēl kādi 5 stāsti par birokrātiju un atšķirīgu informāciju, kas saistīta ar Migrācijas departamentu.

Это нужно исправить! Вы проголосовали Число голосов: 18

Учреждение: Centrālā statistikas pārvalde

Azartspēļu uzņēmumam jāsniedz atskaite CSP ar tiem pašiem datiem (apgrozījumu), kas jau noziņoti Valsts ieņēmumu dienestam, un kas jau noziņoti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai. Valsts nevar sakārtot vienotu pieeju, tamdēļ uzņēmējam 3x jāziņo viens un tas pats dažādām iestādēm.

Это нужно исправить! Вы проголосовали Число голосов: 9

Учреждение: parādu piedzinēji

Parāda piedziņa

Kā var rasties situācijas, kad parāds ir jāmaksā divreiz?! Privātie parādu piedzinēji un tiesu izpildītāji uztur savas informācijas sistēmas, un, ja piedziņas uzņēmums nav informējis par to, ka parāds ir nomaksāts, nesakārtotas datu apmaiņas dēļ no cilvēka mēģina piedzīt parādu, kurš nomaksāts pirms vairākiem gadiem.
https://www.lsm.lv/article-preview/zinas/latvija/kluda-datu-apmaina-noved-pie-meginajuma-piedzit-jau-nomaksatu-paradu.a383143/

Это нужно исправить! Вы проголосовали Число голосов: 1